Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3060/L-Zbl

Obchodné meno: 
I. S. Servis s. r. o.
 
Sídlo: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
 
IČO: 
31 642 268
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.01.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
zakladateľská listina zo dňa 4/5/2016
  (Dátum doručenia: 09.05.2016)
zápisnica z VZ zo dňa 4/5/2016
  (Dátum doručenia: 09.05.2016)
zakladateľská listina zo dňa 25/4/2016
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
zápisnica z VZ zo dňa 9/12/2015
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Znalecký posudok č. 158/2015 zo dňa 10/11/2015
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Kúpna zmluva zo dňa 11/2/2016
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 8.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 11.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 13.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 14.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 10.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 9.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 12.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Výročná správa + Správa o overení súladu VS s UZ + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Výročná správa2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA + VS
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Úplné znenie ZL z 7/9/10
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Rozhodnutie ÚpRSO z 9/2/10
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Zápisnica z MVZ z 7/9/10
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
účtovna závierka 2009 + poznámky + výročna správa 2009 + správa nezávsilého audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka 2008 + poznámky
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Zakladateľská listina zo dňa 28/5/09
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
rozhodnutie konateľov o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Úplné znenie ZL + Dodatok 10 z 11/9/06
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Zápisnica z MVZ z 11/9/06
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Účtovná závierka 2005 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Účtovná závierka 2004 + poznámky
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Účtovná závierka 2003 + poznámky
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
2x účt. závierka 2002,
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Zakl. listina, dodatok, účt. závierka,
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)