Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  123/R-Zbl

Obchodné meno: 
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
 
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
34 139 800
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.04.1996
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie Min. hospodárstva SR č. Po 7/2006-3350
  (Dátum doručenia: 06.03.2006)
Notárska zápisnica N 25/2006 NZ 13731/2006 NCRls 13646/2006
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Notárska zápisnica N 292/2006 NZ 34497/2006 NCRls 34389/2006
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Vyhlásenie akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Notárska zápisnica N 24/07 NZ 8482/07
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Not. zápisnica N 68/2007 NZ 24732/07
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Podpisový vzor čl. a predsedu predstavenstva - Doc. Ing. Jozef Mihok, PhD.
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Not. zápisnica N 80/07 NZ 26351/07
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Živnostenský list, Ropzhodnutie o udelení autorizácie
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 2659/08
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Notárska zápisnica N 8/2008, NZ 2659/08
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.12.2007)
Zápis o priebehu volieb
  (Dátum doručenia: 11.12.2007)
Doplnenie zápisu z volieb
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Štefan Pivko, Ing. Vladimír Samák
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Notárska zápisnica N 2/2009, NZ 1756/2009
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára-Notárska zápisnica N 105/2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.02.2010)
Podpisový vzor - PO
  (Dátum doručenia: 15.02.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Not. zápisnica N 29/2010, Nz 35257/2010
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Rychtárik
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Podpisový vzor - Ing. Marián Záhradník
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Not. zápisnica N 49/2010, Nz 51428/2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Rozhoddnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Zápis o priebehu volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Notárska zápisnica N 30/2011/Rozhodnutie jediného akcionára/
  (Dátum doručenia: 26.04.2011)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 26.04.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Not. zápisnica N 20/2011 Nz 9315/2011
  (Dátum doručenia: 17.03.2011)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva
  (Dátum doručenia: 17.03.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 17.03.2011)
Znalecký posudok č. 23/2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 05.12.2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Kúpna zmluva zo dňa 03.02.2012
  (Dátum doručenia: 10.02.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Notárska zápisnica N 46/2012, Nz 2995/2012 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
rozhodn. jed. akc.
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Rozh. jed. akc. - personálne zmeny
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Notárska zápisnica N 419/2012, NZ 21507/2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Notárska zápisnica N 448/2012, NZ 23090/2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29 01 2013
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Úplné znenie Stanov k 29 01 2013
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Notárska zápisnica N 711/2012, Nz 33132/2012
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2013
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2013
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2013
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Zápis o priebehu volieb člena DR voleného zamestnancami
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára/Notárska zápisnica/
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
ÚZ Stanov
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
VOR jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Notárska zápisnica - rozhdnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 372/2015
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Notárska zápisnica NZ372/15 - rozhodnutie jediného akcionára z 16.07.2015
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Notárska zápisnica NZ455/15 - rozhodnutie jediného akcionára z 10.09.2015
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 08.09.2015
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 23.09.2015
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára / Notárska zápisnica N 620/2015/
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Rozhodnutie (povolenie) Ministerstva hospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Rozhodutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.04.2017 - Konštrukta - Defence, a.s.
  (Dátum doručenia: 18.05.2017)
Notárska zápisnica N 153/2017 /Rozhodnutie jediného akcionára z 24.04.2017/
  (Dátum doručenia: 18.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.05.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Podpisové vzory - predsedu DR a čl. DR
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Notárska zápisnica N 191/02, NZ 181/02
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Not. zápisnica N 202/02, NZ 190/02
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Zápisnica z MVZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Notárska zápisnica N 122/05 NZ 39762/05 NCRls 39214/05
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Znalecký posudok č. 02/2005
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Notárska zápisnica N 43/05 NZ 13525/05 NCRls 13341/05
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Rozhodnutie Min. hospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
ÚZ STANOV
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Znalecký posudok č. 26/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2012)
Znalecký posudok č. 25/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Kúpna zmluva o prevode práv duševného vlastníctva
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.09.2003)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z VZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
STANOVY- úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.10.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Not. zápisnica N 87/2019, Nz 6723/2019
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Osvedenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Notárska zápisnica N 351/2020, Nz 27625/2020
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára z 25.1.2021
  (Dátum doručenia: 26.01.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.01.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.03.2021)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)