Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10397/T-Zbl

Obchodné meno: 
Stoma Senica, a.s.
 
Sídlo: 
Hviezdoslavova 477
Senica 905 01
 
IČO: 
36 273 074
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.06.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Výročná správa k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Výpis zo zoznamu akcionárov
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Rozhodnutie o zvolaní vz
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 17.02.2014
  (Dátum doručenia: 26.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.05.2014
  (Dátum doručenia: 26.06.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 26.06.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Gabriela Olejárová
  (Dátum doručenia: 26.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 29.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Vladimír Včelka
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Rozhodnutie o zvolaní MVZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Rozhodnutie o zvolaní MVZ z 02.06.2015
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Gabiela Olejárová
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ján Hurban
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva RNDr. Ľubica Krištofová
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 08.05.2015)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára 07.06.2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Miloš Blaško
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ľubomír Miča
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Elena Jankovičová
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Rozhodnutie MVZ 21.02.2011
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Znalecký posudok číslo 95/2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Zmluva o kúpe nehnuteľností medzi Mesto Senica a Stoma Senica, a.s.
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Príloha k audítorskému overovaniu ročnej účtovnej závierky 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závieky 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Notárska zápisnica N 229/09, Nz 17524/09, NCRls 17728/09
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Ondrej Krajči, Senica
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ferdinand Beňa, Senica
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Elena Jankovičová, Sobotište
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Rozhodnutie o zvolaní MVZ
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Ján Bachura, Senica
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Znalecký posudok číslo 15/2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Ustanovenie členov DR
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Notárska zápisnica N 103/05, Nz 25097/05, NCRls 24763/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  27.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)