Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  197/R-Zbl

Obchodné meno: 
EVPÚ a.s.
 
Sídlo: 
Trenčianska 19
Nová Dubnica 018 51
 
IČO: 
31 562 507
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 2351/2006
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Dodatok č. 6 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.02.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.02.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.02.2007)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Not. zápisnica N 62/07 NZ 18687/07
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Dodatok č. 7
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Alexander Jurnečka, Ing. Jozef Vlk
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Žiadosť o uvoľnenie z funkcie - Doc. Ing. Jozef Buday, CSc
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Notárska zápisnica N 11/2008 Nz 3345/2008
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Notárska zápisnica N 76/2008 Nz 27785/2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Zápisnica z volieb zástupcu zamestnancov do dozornej rady - II. kolo
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Dodatok č. 8
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.09.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.09.2008)
Zápisnica z mim. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Dodatok č. 9
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Správa o overení súladu VS s účt.závierkou
  (Dátum doručenia: 18.04.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.04.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Buday
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Podpisový vzor - Ing. Igor Gerek, PhD.
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Dodatok č. 10
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Not. zápisnica N 60/2009, Nz 18189/2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa ku konsolid.účt. závierke 2008
  (Dátum doručenia: 09.09.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 09.09.2009)
Správa nez.audítora+Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2010)
Not. zápisnica N 43/2010 NZ 15723/2010
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Dodatok č. 11
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Not. zápisnica N 165/2010, Nz 47534/2010
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Rozhodnutie MF SR
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Dodatok č. 12
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Podpisové vzory čl. predstavenstva - Ing. Jozef Vlk, Ing. Ondrej Marček, Ing. Rastislav Havrila
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Not. zápisnica N 203/2011, Nz 49909/2011
  (Dátum doručenia: 21.02.2012)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 21.02.2012)
Správa nezávislého audítora 2011
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Zápisnica z volieb zást. zamestnancov do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Notárska zápisnica N 220/2012, Nz 21709/2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
ÚZ STANOV
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vojtech Packa
  (Dátum doručenia: 22.11.2012)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Jozef Vlk
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Odstúpenie z funkcie predsedu a člena DR - Ing. Jozef Bajzík
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Notárska zápisnica N 31/2013, Nz 2403/2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Notárska zápisnica N 282/2013, Nz 18304/2013
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Notárska zápisnica N 414/2014, Nz 25291/2014
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
STANOVY v úplnom znení
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Notárska zápisnica N 383/2014, Nz 26074/2014
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Notárska zápisnica N 285/2015
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Notárska zápisnica N 137/2016, NZ 22754/2016
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Not. zápisnica N 277/2003, Nz 42431/2003
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 16.02.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Zápisnica z MVZ akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Notárska zápisnica N 392/2018 /Osv. o priebehu VZ/
  (Dátum doručenia: 20.08.2018)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Notárska zápisnica N 627/2018, 56737/2018
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2001, Výročná správa za rok 2001, Konsolidov. účt. závierka a výr. správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Not. zápisnica N 291/2002, Nz 283/2002
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Výr. správa za rok 2002, Konsolidov. účtov. závierka a Výr. správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2002, Výročná správa 2002, Zápisnica z VZ zo dňa 23.05.2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Osvedčenie o akreditácii
  (Dátum doručenia: 16.02.2004)
Súhlas s autorizáciou
  (Dátum doručenia: 16.02.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.02.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 29.09.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.09.2005)
Dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Rozhodnutie NBÚ
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Licencia č. PT 001108
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Notárska zápisnica N 621/2013, Nz 38294/2013
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Notárska zápisnica N 39/2014, Nz 3990/2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Notárska zápisnica N 271/2020, Nz 20171/2020
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)