Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  63/S-Zbl

Obchodné meno: 
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár
 
Sídlo: 
9. Mája 479/40
Poltár 987 01
 
IČO: 
00 196 231
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
21.01.1950
 
Uložené listiny: 
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
zápisnica z členskej schôdze + prezensčná listina
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
výročná správa+správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2011)
výročná správa+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2011)
zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.rtf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Zápisnica z výroč. člen. schôdze
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Zápisnica z výr. členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
UZ 2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Výročná správa 2011 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
zápisnica z predstavnstva
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
zápisnica z výr. člens. schôdze
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
osvedčenie
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
ÚZ 2001
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
ÚZ 2002 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
Účtovná závierka 2003 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.doc
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Výročná správa za rok 2016.docx
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 10.08.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)