Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  49191/T-Zbl

Business name: 
"Terra Libera s. r. o. v likvidácii"
 
Registered seat: 
Františkánska 7517/4
Trnava 917 01
 
Identification number (IČO): 
48 033 898
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/12/2015
 
Collection of documents: 
Dohoda o ukončení Smlouvy o úvěru č.161000077 a ďalšie dojednania
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2023)
Potvrdenie záložného veriteľa o splatení pohľadávky
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2023)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2022)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2022)
Zoznam pohľadávok
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/24/2022)
Zápisnica z VZ z 1.8.2022
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/05/2022)
Listina prítomných spoločníkov
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/05/2022)
Zápisnica N 294/2022, U 40/2022
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/05/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2022)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/11/2022)
Zápisnica z MVZ z 22.2.2022
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/11/2022)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Andrej Martinka na MURMAN group, s.r.o.
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/11/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2020)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/07/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2020)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 3.4.2020
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/05/2020)
Súhlas s ustanovením za konateľa a podpisový vzor - Ing. Ivo Šafranko, zo dňa 22.1.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/05/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.01.2020.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.04.2020.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2020.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2020)
Súhlas s ustanovením za konateľa a podpisový vzor konateľa (Šafranko).zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/15/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2017)
Terra Libera súhlas prokuristu.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/22/2016)
Terra Libera úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/22/2016)
Terra Libera zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/22/2016)
Terra Libera zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/19/2016)
Terra Libera súhlas konateľa 1.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/19/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
podpisový vczor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/02/2015)
podpisový vczor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/02/2015)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/02/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/02/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/02/2015)
Date of updating data in databases:  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person