Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  285/R-Zbl

Obchodné meno: 
MATADOR Industries, a. s.
 
Sídlo: 
Továrenská 1
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
31 632 301
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.06.1995
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 16.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Notárska zápisnica N 42/2023, Nz 17716/2023
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.06.2023)
Podpisový vzor 1.
  (Dátum doručenia: 08.06.2023)
Podpisový vzor 2.
  (Dátum doručenia: 08.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2023)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností MATADOR Tools a MATADOR Industries
  (Dátum doručenia: 10.11.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára - Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Notárska zápisnica N 56/2020, NZ 9256/2020 - Rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 16.01.2020)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Not. zápisnica N 284/2018, NZ 42687/2018- rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Rozhodnutie MH SR - povolenie
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Notárska zápisnica N 138/2018, NZ 19113/2018
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Not. zápisnica N 110/2018, NZ 15456/2018
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Čapek
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Notárska zápisnica N 380/2016, NZ 58854/2016
  (Dátum doručenia: 16.01.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.01.2017)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 16.01.2017)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb čl.DR
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
Notárska zápisnica N 231/2015
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Notárska zápisnica N 607/2013, Nz 35810/2013
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Notárska zápisnica N 1320/2012, Nz 48317/2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Osvdčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
Notárska zápisnica N 1132/2012
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Notárska zápisnica N 923/2012, Nz 30641/2012
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Notárska zápisnica N 548/2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Účtovná závierka z rok 2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Notárska zápisnica N 548/2012, Nz 19015/2012
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Podpisový vzor člena predst. - Ing. Martin Kele
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 27.02.2012)
Notárska zápisnica N 187/2012, Nz 5847/2012 o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.02.2012)
Podpisový vzor Ing. Rudolf Rusnák
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Podpisový vzor Ing. Miroslav Rosina PhD.
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Podpisový vzor Doc. Ing. Štefan Rosina PhD.
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Not. zápisnica N 598/2010 NZ 55645/2010
  (Dátum doručenia: 27.12.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 27.12.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Účtovná závierka za r. 2008 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Notárska zápisnica N 3/09, Nz 418/09
  (Dátum doručenia: 12.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Ing. Jozef Vozár
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Notárska zápisnica N 143/08 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Dodatok č.l ku kúpnej zmluve
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Dodatok č. 1/ k zmluve o postúpení pohľadávok
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Zmluva o spätnom postúpení pohľadávok
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Zmluva o postúpení pohľadávok
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Dodatok č.l k znal.posudku č. 18/2007
  (Dátum doručenia: 23.01.2008)
Znalecký posudok č. 18/2007
  (Dátum doručenia: 31.12.2007)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 31.12.2007)
Zmluva o postúpení pohľadávok
  (Dátum doručenia: 31.12.2007)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 03.09.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 03.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Podpisový vzor čl. DR - Ing. Michal Veliký
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Prehlásenie a podpisový vzor - Jozef Sýkora
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Zápisnica o výsledku volieb dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Notárska zápisnica N 77/2006, Nz 19326/2006
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Miroslav Rosina, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Rudolf Rusnák
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Milan Naňák
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Jaroslav Zigo
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Miroslav Útly
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Miroslav Krčmár
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Notárska zápisnica N 122/2005, Nz 31679/2005, NCRls 31202/2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Zápisnica zo zasad. dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Not. zápisnica N 353/04
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Zápisnica z rokovania DR zo dňa 27.5.2004
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 30.6.2004
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
Prehlásenie a podpisový vzor zo dňa 4.8.2004 - Ing. Vladimír Riedel
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 13.04.2004
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Rudolf Rusnák
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Správa audítora, Účtov. závierka za rok 2002, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Not. zápisnica N 384/03 NZ 79804/03, o znížení základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Not. zápisnica N 157/2003, Nz 36706/2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
Zápisnica z val. zhromaždenia konaného dňa 25.04.2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Podpis. vzor člena doz. rady
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Not.zápisnica N 198/2002, Nz 193/2002, STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR