Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3648/B-Zbl

Obchodné meno: 
Regionálne cesty Bratislava a.s.
 
Sídlo: 
Čučoriedková 6
Bratislava 827 12
 
IČO: 
35 947 161
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.08.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Zápisnica z riadneho VZ z 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
správa audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Podpisové vzory Ing. Vladimír Lukáčik, Jaroslav Kuklovský, Rudolf Boďa, Vojtech Šimon
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Podpisové vzory Ing. Ivan Roštár, Stanislav Fiala, Milan Vaškor, Vladimír Tedla, Ing. Ivan Jelínek
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Notárska zápisnica N 133/05, Nz 25425/05, NCRIs 25179/05 z 6.6.2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Živnostenský list z 14.6.2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Notárska zápisnica N 149/05, Nz 30259/05, NCRls 29833/05 z 30.6.2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Notárska zápisnica N 168/05, Nz 33951/05, NCRIs 33462/05 z 21.7.2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu z 21.7.2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriad. VZ z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Úplné znenie stanov z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Notárska zápisnica N 193/2006, Nz 14896/2006, NCR1s 14795/2006 z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriad. VZ z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica z riadneho VZ z 6.6.2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Notárska zápisnica N 308/2007, Nz 17242/2007, NCRls 17178/2007 zo dňa 04.05.2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor - Ľudovít Oravec
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor - JUDr. Vladislav Dzúrik
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2008
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Notárska zápisnica N 618/2009, Nz 19094/2009, NCRls 19308/2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Podpisový vzor - JUDr. Milan Valašík
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 8.6.2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Stanovy a.s. z 12.6.2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Notárska zápisnica N 1278/2009, Nz 42356/2009, NCRls 42981/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Stanovy a.s. z 19.11.2009
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Podpisové vzory - Ing. Igor Rattaj, Václav Mede
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.12.2009
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Notárska zápisnica N 633/2010, Nz 47234/2010, NCRls 47930/2010 z 26.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Stanovy z 26.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Podpisové vzory - Ladislav Csáder, Ing. Ivan Roštár
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Pozvánka na mimoriad. VZ z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.12.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.12.2010)
Plnomocenstvo pre JUDr. Líviu Krnčokovú, zo dňa 22.11.2011
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
účtovná závierka za rok 2010, správa audítora zo dňa 13.4.2011
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.09.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.09.2013)
výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
účtovná závierka 2013, správa audítora zo dňa 15.04.2014
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2013 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)