Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  315/R-Zbl

Obchodné meno: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
 
Sídlo: 
Matice slovenskej 10
Prievidza
 
IČO: 
36 002 887
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.05.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2023)
Notárska zápisnica N 99/2022, Nz 37941/2022
  (Dátum doručenia: 01.12.2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.12.2022)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 01.12.2022)
ÚZ zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 01.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 09.11.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Znalecký posudok č. 43/2021
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 23.08.2021)
Notárska zápisnica N 49/2021, NZ 24082/2021
  (Dátum doručenia: 23.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Notárska zápisnica N 8/2021
  (Dátum doručenia: 24.02.2021)
Listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 24.02.2021)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 24.02.2021)
Správa o činnosti DR
  (Dátum doručenia: 24.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Znalecký posudok č. 16/2019
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Znalecký posudok č. 18/2019
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Notárska zápisnica N 37/2019, NZ 17415/2019
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
Zmluva o predaji podniku
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
ÚZ zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2018)
Notárska zápisnica N 71/2018 /Osv. o priebehu VZ/
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Zápisnica z MVZ + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 11.12.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Notárska zápisnica N 62/2017, NZ 19040/2017 + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Notárska zápisnica + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Oprávnenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Notárska zápisnica N 123/2015 /Osvedčenie o priebehu VZ/
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor vedúceho OZ-Ing. Peter Bošiak
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Petra Sládečková
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Stanislav Ruman
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Podpisový vzor vedúceho OZ - Ing. Jozef Olexák
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
Ustanovenie do funkcie vedúceho OZ
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
Skončenie výkonu funkcie vedúceho OZ - Ing. Róbert Hraňo
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 12.08.2013)
Konsolidovaná výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 12.08.2013)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Oprávnenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Správa nezávislého aud
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Ruman
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Notárska zápisnica N 178/2013, NZ 21389/2013
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Notárska zápisnica N 218/2012, NZ 25855/2012
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Ustanovenie do funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Účtovná závierka za r. 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Konsolidovaná účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa za r. 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Zmeny ZL
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Zmena Stanov
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Not. zápisnica N 52/2011, NZ 24668/2011
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Zmena zaklad. listiny
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
ÚZ zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Konsolidovaná výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Podpisový vzor - Jozef Ďurica
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Not. zápisnica N 122/2010 NZ 24746/2010
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Róbert Hraňo
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Návrh zmien STANOV
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Oprávnenie Národnej rady SR
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou č. 203/4/2010-ZZ-V-Aa, Ba
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou č. 202/4/2010- ZZ -S, O (OU, R, M) - Aa, Ba
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu - Ing. Daniel Rexa
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Notárska zápisnica N 9/2010
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Výpis z uzn. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Oprávnenie pre Úrad pre reguláciu ŽD
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Oprávnenie Obv.banského úradu
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Oprávnenie Technickej inšpekcie a.s. SR
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Notárska zápisnica N 135/2009
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ivan Juris
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Návrh zmeny zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Návrh zmien stanov
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Výpis zo živ. registra
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Notárska zápisnica 92/2009 NZ 24657/2009
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Návrh zmien stanov
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výpis z uznesenia zo zasadnutí predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Správa o činnosti DR
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Stanovisko DR
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Rozhodnutie predstavenstva o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 04.12.2008)
Zmena zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.12.2008)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 04.12.2008)
Úplné znenie zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.12.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.12.2008)
Podpisový vzor - Ján Ďurčo
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Vyhlásenie k zákazu konkurencie
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Súhlas člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Notárska zápisnica N 101/2008, Nz 29500/08
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Návrh zmien Stanov
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
V ýročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Stanovisko DR k účt.záv. za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
Notárska zápisnica N 227/2007 NZ 47667/2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Zmena zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Notárska zápisnica N 140/07, NZ 28938/07
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Konsolidovaná výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Dodatok k NZ N 121/2006, NZ 27340/2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Not. zápisnica N 121/06 NZ 27340/06
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Notárska zápisnica N 115/2005 NZ 37572/2005 NCRls 37017/2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Úplné znenie Zaklad. zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Úplné znenie zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0753/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0752/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0751/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0750/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0749/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Licencia štátneho dráhového úradu č. 0748/2004/L
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Povolenie štátneho dráhového úradu č. 1199/2004/P
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Povolenie štátneho dráhového úradu č. 1198/2004/P
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Povolenie štátneho dráhového úradu č. 1197/2004/P
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Not. zápisnica N 128/04 NZ 48569/04
  (Dátum doručenia: 10.08.2004)
Not. zápisnica N 128/04 NZ 48569/04
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa nezáv. audítora, Účtov. závierka k 31.12.2002, Konsolidov. účtov. závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Not. zápisnica N 253/03, NZ 73132/03, Listina prít.
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Správa audít., Konsolidov. účtov. závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Not. zápisnica N 323/02, NZ 321/02, Listina prítom.
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Správa nezáv. audítora, Účtov. závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  29.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)