Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10909/N-Zbl

Obchodné meno: 
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre 951 12
 
IČO: 
31 372 961
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
03.06.1994
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor konateľov - Johann Reifenberger, Ing. Marian Brezovský
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Odstúpenie z funkcie konateľa - Ing. Peter Kubička
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 26.04.2006)
Správa audítora za r. 2005
  (Dátum doručenia: 26.04.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Podpisový vzor konateľa Marian Brezovský
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
ZL
  (Dátum doručenia: 04.03.2008)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
ŽL
  (Dátum doručenia: 04.03.2008)
Rozhodnutie spoločníka o zmene ZL
  (Dátum doručenia: 04.03.2008)
Správa audítora o overení účt. záv. za r.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Zápis o rozhodnutiach spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Podpisový vzor prokuristu Ing.Ján Varga
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
Rozhodnutia spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
ZL úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Výročná správa za r.2008,správa o overení súladu výroč.správy s účt. záv.
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Správa audítora o overení účt. závierky za r.2008
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
ZL úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Výročná správa za r. 2009, správa audítora, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Zápisnica o rozhodnutiach jedn. spol.
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Notárska zápisnica 514/02
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Podpisový vzor konateľa - Manfred Fohringer
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Výročná správa za r. 2010, účtovná závierka, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.09.2011)
ZL
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Správa audítora za r.2011
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Výročná správa za r.2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
ZL - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
BRAMAC_rozhodnutie jedineho spoločnika o zmene zakladatelskej listiny
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Zápis o rozhodnutiach jediného spoločníka, výročná správa, príloha k účtovnej závierke, súvaha, výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002, výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.03.2003)
Správa audítora - účtovná závierka za r.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Výročná správa za r.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Výročná správa za r.2004 - účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Správa audítora o overení účt. záv. za r.2004
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Vypovedanie prokúry
  (Dátum doručenia: 02.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
úplné znenie zakl. listiny.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
podpisový vzor prokuristu.asice
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
podpisový vzor prokuristky.asice
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)