Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  328/R-Zbl

Obchodné meno: 
Autocentrum, a.s.
 
Sídlo: 
Centrum I. 1414/32
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 013 854
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.11.1996
 
Deň výmazu: 
08.11.2018
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Notárska zápisnica N 74/07, Nz 19777/07
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Dodatok č.4/ úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Not. zápisnica N 70/2009 NZ 19158/2009, prez. listina
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Not. zápisnica N 173/2009, Nz 45384/2009
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
dodatok k zmluve o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.10.2018)
Not. zápisnica N 59/05 NZ 11447/04
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Notárska zápisnica N 297/2004, Nz 57810/2004
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 16.08.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Not. zápisnica N 118/03 Nz 19166/03
  (Dátum doručenia: 08.04.2003)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Martin Panenka
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Podpisový vzor M. Vraníková
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor I.Bartošová
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor M. Lukáčiková
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor Adamčíková
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor Suchánek
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor Panenka
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Podpisový vzor Lukáčiková
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Podpisový vzor Peter Suchánek
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Podpisový vzor I Bartošová
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Podpisový vzor J Suchánek
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Podpisový vzor M Panenka
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Podpisový vzor M Vraníková
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2016)
Výročná správa2011
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
Správa nezávislého audítora 2011
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za rok2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Správa nez. audítora za rok 2010
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.10.2018)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Správa nezávis. audítora o výsledkoch overovania účtov. závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.12.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Správa nezávislého audítora 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.06.2000)
zmluva o zlúčení/ Notárska zmluva N 436/2018/
  (Dátum doručenia: 20.09.2018)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 30.10.2017)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Písomné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Oznámenie audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Podpisové vzory čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.04.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Osvedčenie o zápise do registra finančných agentov a finančných poradcov
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Licencia
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Vyhlásenie štat. orgánu o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)