Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10037/R-Zbl

Obchodné meno: 
DMD GROUP, a.s.
 
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 297 194
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
08.07.1997
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Peter Dráč
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Notárska zápisnica N 44/2006 NZ 22330/2006 NCRls 22301/2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Doc. Ing. Jozef Mihok, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Róbert Poloni
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Obert
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.09.2008)
Notárska zápisnica N 74/2008 NZ 37622/2008
  (Dátum doručenia: 10.09.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.09.2008)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.09.2008)
Not. zápisnica N 74/2008 NZ 37622/08
  (Dátum doručenia: 10.09.2008)
Not. zápisnica N 425/2008 NZ 57595/08
  (Dátum doručenia: 18.12.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Kocourek
  (Dátum doručenia: 18.12.2008)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.12.2008)
Rozhodnutie predstavenstva spol.
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Úplné znenie stanov spol.
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Podpisový vzor - Ing. Ján Butkovský
  (Dátum doručenia: 11.03.2010)
Podpisový vzor - Ing. Peter Obert
  (Dátum doručenia: 11.03.2010)
Not. zápisnica N 215/02, NZ 216/02 - STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Not. zápisnica N 218/04 NZ 65071/04 - zníženie základného imania
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Notárska zápisnica N 13/2005 NZ 3197/2005 NCRls 3182/2005
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Podpisový vzor - Ing. Roman Mikulovský
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Štefanec
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Podpisový vzor - RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.03.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Dodatok č. l ku kúpnej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.01.2012)
Kúpna zmluva zo dňa 22.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Znalecký posudok č. 10/2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Znalecký posudok č. 19/2011
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Zmluva o prevode vl.práva
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Zmluva o prevode vl.práva
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Zmluva o prevode časti spoluvl.podielu
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Ján Butkovský
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Pavol Kuljaček
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Notárska zápisnica N 605/2012, NZ 20441/2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Stanovy spoločnosti z 30.09.2016
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.09.2016 - odvolanie členov
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára - Ing. Ďuriš
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára - Ing. Trúsiková
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára - Ing. Radič
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Podpisový vzor - Ing. Ďuriš
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Podpisový vzor - Ing. Trúsiková
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23 01 2017 - MO SR
  (Dátum doručenia: 14.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 03 02 2017
  (Dátum doručenia: 14.02.2017)
Vzdanie sa funkcie Ing. Radičom
  (Dátum doručenia: 14.02.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Mário Zajac
  (Dátum doručenia: 14.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.03.2017
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Potvrdenie OÚ Trenčín
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 26.04.2005)
Zápisnica z VZ zo dňa 18.04.2005
  (Dátum doručenia: 26.04.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladu upisovateľov
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Notárska zápisnica N 292/04 NZ 85934/04
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Uznesenie MVZ
  (Dátum doručenia: 18.08.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Not. zápisnica N 164/04 NZ 50969/04
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Podpisový vzor člena prestavenstva - Ing. Radoslav Paulovič
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Dodatok č. 4
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Not. zápisnica N 87/04 NZ 27103/04
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Konsolidov. účtovná závierka 2002, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Not. zápisnica N 344/03, NZ 92646/03
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002, Výročná správa 2002, Konsolidovaná účtov. závierka 2001
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Not. zápisnica N 195/03, NZ 49309/03
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Podpis. vzory predstavenstva a doz. rady
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Not. zápisnica N 132/2003, NZ 30578/2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Not. zápisnica N 112/97, Nz 127/97, Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Audítorská správa, dôvodová správa
  (Dátum doručenia: 28.02.2002)
Súvaha, výkaz ziskov k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Súvaha k 26.11.2001
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Notárska zápisnica N 732/2019, Nz 15515/2019
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára z 29.04.2020
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.05.2020
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Notárska zápisnica N 579/2020, Nz 12858/2020
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.03.2021)
Rozhodnutie jed. akcionára
  (Dátum doručenia: 08.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)