Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10089/R-Zbl

Obchodné meno: 
ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
 
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 302 511
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.02.1998
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 247/2005 Nz 66804/2005 NCRls 65982/2005
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Peter Dráč
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Notárska zápisnica N 131/2005 Nz 39397/2005 NCRls 38859/2005
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Vyhlásenie štat. orgánu spoločnosti o zmene rozsahu splatenia zákl. imania
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Not. zápisnica N 130/06 NZ 31772/06
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Not. zápisnica N 17/07 NZ 7015/07
  (Dátum doručenia: 02.03.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 02.03.2007)
Notárska zápisnica N 45/07 NZ 15137/07
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 02.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Vzdanie sa funkcie člena DR
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva a predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 692/08
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing.Peter Obert
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing.Pavol Ježík
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Mário Zajac
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Notárska zápisnica N 214/2008 NZ 17331/2008
  (Dátum doručenia: 28.04.2008)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 28.04.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.04.2008)
Rozhodnutie štat. orgánu
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Not. zápisnica N 104/2009, BZ 39501/2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.03.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Not. zápisnica N 67/05, NZ 20988/05, NCRls 20701/05
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Not. zápisnica N 333/03 NZ 51150/03, Dodatok č. 3 k STANOVÁM
  (Dátum doručenia: 18.11.2003)
Not. zápisnica N 304/02, NZ 296/02
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Podpisové vzory čl. Dozornej rady a konateľa
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Výročná správa, účtovná závierka , Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Not. zápisnica N 148/03, NZ 47239/03
  (Dátum doručenia: 11.07.2003)
Not. zápisnica N 5/98, Nz 5/98
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2010
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2010
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Podpisový vzor - Ing. Štefanec
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
RJA DMD GROUP zo dňa 30.08.2010
  (Dátum doručenia: 03.09.2010)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
Not. zápisnica N 48/2010, Nz 51411/2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára- Not. záp.N 42/2010, Nz 44879/2010
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Kristín
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 18.04.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.06.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
RJA ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára-Not. zápisnica N 449/2012, Nz 23091/2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Podpisový vzor Ing. Peter Černega
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.08.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Podpisový vzor - Ing. Kristín
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Podpisový vzor - Ing. Zajac
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2012 - zmena Stanov
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára - zmena v predstavenstve
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
Notárska zápisnica N 691/2012, Nz 32499/2012
  (Dátum doručenia: 28.09.2012)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 28.09.2012)
Notárska zápisnica N 710/2012, Nz 33128/2012
  (Dátum doručenia: 28.09.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.03.2013)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 19.03.2013)
Notárska zápisnica - RJA z 23.04.2013
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Povolenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
VOR jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Úplné znenie Stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Zápisnica o výsledku volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcinára
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcinára
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - Notárska zápisnica N 121/2018
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Povolenie na obchodovanie s VOP vydané MH SR
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Pavol Ježík
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Rozhodnutie Minist. hosp. SR č. Po 11/2003-330
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Podpisový vzor - Ing. Radoslav Paulovič
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Poloni
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Súhlas s menovaním a podpis. vzor - Ing. Pavol Kuljaček
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Súhlas s menovaním a podpis. vzor - Ing. Katarína Kráľová
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.11.2003)
Dodatok č. 2 k STANOVÁM
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisové vzory čl. predstavenstva a čl. DR
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Podpis. vzory predstavenstva a členov doz. rady
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.02.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)