Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10104/R-Zbl

Obchodné meno: 
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 302 848
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.03.1998
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Živnostenský list vydaný Obv. úradom v Trenčíne
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Koncesná listina vydaná Obv. úradom v Trenčíne
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Notárska zápisnica N 251/2005, Nz 67971/2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Not. zápisnica N 91/08 NZ 28497/08
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Súhlas s menovaním - Ing. Ľubomír Sáraz
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Sáraz
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Zápisnica zo zasadnutia VZ , prez. listina
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Podpisový vzor čl. DR - Ing. Vladimír Ďuriš, čl. predstavenstva Ing.Dagmar Petrušová
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Zápisnica z MVZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 18.08.2009)
Podpisové vzory čl. DR - Ing. ladimír Ďuriš, Ing. Juraj Solava
  (Dátum doručenia: 18.08.2009)
Not. zápisnica N 169/2009 NZ 44307/2009
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Miroslav Solava
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Not. zápisnica N 70/2010 NZ 24464/2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Bc Pavol Ondrejka
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Zápisnica z MVZ, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Notárska zápisnica N 78/2012, Nz 9943/2012
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Dodatok správy audítora + výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Dodatok správy audítora + výročná správa za r. 2012
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Súhlas s vymenovaním za člena DR
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Juraj Solava
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Súhlas s vymenovaním za člena DR - Ing. Juraj Solava
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Podpisový vzor členky predstavenstva - Ing. Dagmar Petrušová
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podpisový vzor Ing. Jozef Janeček
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.02.2016)
Notárska zápisnica N 3/2016 - rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.02.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
Notárska zápisnica N 79/2017
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Zápisnica z volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 28.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Zápisnica z VZ zo dňa 26.06.2002
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Správa audítora + účt. závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Not. zápisnica N 339/03, NZ 52693/2003330/02
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Not. zápisnica N 339/2002, Nz 330/2002
  (Dátum doručenia: 11.07.2003)
Podpis. vzor preds. doz. rady
  (Dátum doručenia: 11.07.2003)
Správa audítora, účtov. závierka k 31.12.2002, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.07.2003)
Notárska zápisnica N 305/2004, Nz 58603/2004
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dagmar Petrušova
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Vladimír Ďuriš
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Živnostenský list zo dňa 10.8.2004
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Správa nezávislého autítora + účt. závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Podpisový vzor preds. predstav.
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bc Pavol Ondrejka
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Správa nezávislého audítora 2004
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Podpisový vzor člena DR - Ing. František Tomša
  (Dátum doručenia: 12.10.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zápisnicaz Vz
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Súhlas s vymenovaním za členku predstavenstva - Ing. Dagmar Petrušová
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Notárska zápisnica N 482/2015, Nz 33792/2015
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.02.2020)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.12.2020)
Zmluva o kúpe cenných papierov
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Znalecký posudok č. 60/2019
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Súhlas s menovaním Gajdúšek
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Súhlas s menovaním Hošala
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Súhlas s menovaním Kuruc
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Súhlas s menovaním Žiak
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme NZ
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.02.2022)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.02.2022)
Notárska zápisnica N 64/2022, Nz 4833/2022
  (Dátum doručenia: 11.03.2022)
Podpisový vzor - Ing. Michal Dojčan
  (Dátum doručenia: 11.03.2022)
Podpisový vzor - Ing. Michal Pavlík
  (Dátum doručenia: 11.03.2022)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)