Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10105/R-Zbl

Obchodné meno: 
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
 
Sídlo: 
M.R.Štefánika 116
Nováky 972 71
 
IČO: 
36 302 953
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1998
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 192/2005 NZ 41551/2005 NCRls 40989/2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2005)
Notárska zápisnica N 38/2006, NZ 14578/2006
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Dodatok k zakl. zmluve
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Notárska zápisnica N 1/2007 NZ 216/2007 NCRls 202/2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Not. zápisnica N 1/07 NZ 216/07
  (Dátum doručenia: 01.03.2007)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
Not. zápisnica N 10/2007, NZ 4079/07
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Doplnok k stanovám
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Notárska zápisnica N 530/2014, NZ 34263/2014
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Notárska zápisnica N 29/2017 /Osvedčenie o priebehu VZ/+Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.01.2017)
Zápisnica z MVZ zo dňa 28.01.2002, prez. listina
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Not. zápisnica N 40/02, NZ 40/02
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Not. zápisnica N 572/2017, NZ 43137/2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Not. zápisnica N 51/2018, NZ 2776/2018
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
Notárska zápisnica N 491/2017, NZ 32899/2017
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Notárska zápisnica N 311/2018 /Osv. o VZ/
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Notárska zápisnica N 15/2020, NZ 736/2020
  (Dátum doručenia: 19.02.2020)
Notárska zápisnica N 248/2020, NZ 21724/2020
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Notárska zápisnica + stanovy
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.10.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Kiaba
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anton Kiaba
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Rudolf Pánis
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Podpisový vzo člena dozornej rady - Anton Kiaba
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
Podpisové vzory predsedu a členov predstavenstva - Ing. Peter Kiaba, Anton Kiaba, Ing. Rudolf Pánis
  (Dátum doručenia: 01.03.2007)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, DR - RNDr. Ľuboš Beňo, Ing. Martin Vadovič
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Podpisový vzor Laušová
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2018)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.10.2011)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 27.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 15.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
Povolenie na cestnú nákladnú dopravu
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Licencia Spoločenstva
  (Dátum doručenia: 22.08.2018)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)