Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10152/R-Zbl

Obchodné meno: 
ZVS holding, a.s.
 
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 305 600
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.10.1998
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Podpisový vzor členky predstavenstva - Ing. Dagmar Petrušová
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing.Ľubomír Sáráz
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Doc.Ing.Jozef Mihok PhD.
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Notárska zápisnica N 14/08 NZ 4366/08
  (Dátum doručenia: 04.02.2008)
Rozhodnutie Ministestva hospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 04.02.2008)
Not. zápisnica N 90/08 NZ 28486/08
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Notárska zápisnica N 44/2008 Nz 16984/2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Rozhodnutie ÚRSO
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Rozhodnutie ÚRSO
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Správa nezávislého audítora 2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady-Jozef Džavoronok
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva- Prof. Ing.Jozef Mihok PhD.,
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Vyhlásenie štat. orgánu
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Rozhodnutie štat. orgánu+Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Notárska zápisnica N 79/2009, Nz 22911/09
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Správa o overení súladu VS s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Not. zápisnica N 111/2009 NZ 29169/2009
  (Dátum doručenia: 03.09.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 03.09.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva-Ing.Miroslav Solava
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Not. zápisnica N 67/2010 Nz 22938/2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Juraj Štefanec, Ing. Dušan Rychtárik, ing. Dagmar Petrušová, Ing. Roman Mikulovský
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Výročná správa za rok 2010, správa o overení súladu výročnej správy, správa nezávislého audítora,
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Podpisový vzor čl. DR - Ing. Jozef Tamajka
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Dodatok správy audítora +Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Zápisnica z MVZ, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Černega
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Súhlas s vymenovaním za podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Černeg
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Ing. Viliam Dubovický
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Súhlas s vymenovaním za predsedu dozornej rady - Ing. Viliam Dubovický
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 08.08.2012)
Súhlas s vymenovaním za člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Gašparovič
  (Dátum doručenia: 03.12.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.12.2012)
Notárska zápisnica N 468/2012, Nz 46920/2012
  (Dátum doručenia: 03.12.2012)
Dodatok správy audítora o overení súladu VS s ÚZ/2012
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Správa nezávislého audítora 2012
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Zápisnica z MVZ, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva- Ing. Dušan Rychtárik
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 266/2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Notárska zápisnica N 448/2015
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Podpisový vzor čl. DR
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Notárska zápisnica N 159/2016
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Stanovy /úplné znenie/
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Notárska zápisnica o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Súhlas s menovaním Ing. Tamajka
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.12.2016)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Szidor
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Notárska zápisnica o priebehu MVZ - N 141/2017
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Rozhodnutie OÚ - odbor živnostenského podnikania
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Notárska zápisnica o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Gašparovič
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Rychtárik
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Zápisnica z MVZ 4.4.2018
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Zápisnica z MVZ 25.4.2018
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Čahoj
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Rychtárik
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2018)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Vzdanie sa funkcie čl.predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Podpisové vzory podpredsedu, čl. predstaveenstva - Ing. Dagmar Petrušová, Ing. Tibor Roob, čl. DR - Ing. Eva Ďurišová, Ing. Ľubomír Sáraz
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Zápisnica z VZ zo dňa 23.06.2005
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Podpisové vzory predsedu a členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.01.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.01.2005)
Konsolidovaná účotvná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Not. Zápisnica N 304/04 NZ 44462/04
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Podpisový vzor predsedu Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Not. zápisnica N 213/04 NZ 44462/04
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Výročná správa za rok 2002, Správa audítora, Účtov. závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Podpis. vzor predsedu a člena doz. rady
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Not. zápisnica N 367/2003, Nz 55467/2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Výročná správa pre konsolid. účtov. závierku za rok 2002, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Zápisnica z MVZ, Not. zápisnica N 152/03 NZ 23156/03
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Podpisový vzor čl. DR
  (Dátum doručenia: 19.08.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Not. zápisnica N 338/02 NZ 329/02
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.12.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Zápisnica z MVZ MSM GROUP
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Zápisnica z volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Notárska zápisnica N 274/2021, Nz 20983/2021
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Šebo
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
Podpisový vzor - Ing. Martin Jurikovič
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)