Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10109/T-Zbl

Obchodné meno: 
ISTERMEAT a.s.
 
Sídlo: 
Povodská 14
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 232 157
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.05.1999
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 85393/03, N 202/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Notárska zápisnica č. N 231/03, Nz 102660/03.
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Notárska zápisnica Nz 45423/04, N 84/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Notárska zápisnica N 125/06, Nz 49359/06, NCRls 49060/06 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Notárska zápisnica N 89/07, Nz 46997/07, NCRls 46733/07 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Notárska zápisnica N 1/08, Nz 1636/08, NCRls 1627/08 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.02.2008)
Notárska zápisnica č. N 81/08, Nz 34848/08, NCRls 34520/08 z 18.8.2008 - Osvedčenie z MVZ + Úplné znenie Stanov k 18.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Notárska zápisnica č. N 89/07, Nz 46997/07, NCRls 46733/07 zo dňa 16.11.2007 - Osvedčenie o priebehu MVZ z 16.11.2007 + Stanovy /úplné znenie z 16.11.2007/
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Notárska zápisnica N 221/11, Nz 56472/11, NCRls 57575/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Notárska zápisnica N 31/12, Nz 2634/12, NCRls 2726/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
Notárska zápisnica n 186/2015, Nz 22092/2015, NCRls 22583/2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Notárska zápisnica N 851/2018, Nz 43120/2018, NCRls 43772/2018 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2018)
Notárska zápisnica o osvedčení priebehu MVZ spoločnosti z 23.03.2017 + Stanovy zo dňa 23.03.2017
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Podpisoý vzor člena predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Vzdanie sa funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Podpisový vzor nového predsedu predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Zápisnica z MVZ 15.02.2012
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ladislav Jankovich
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 18.05.2007
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Notárska zápisnica č. N 98/07, Nz 53062/07, NCRls 52624/07 zo dňa 7.12.2007 - Dodatok č. 1 k Osvedčeniu o priebehu MVZ dňa 16.11.2007 - oprava bodu 6.
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Zápisnica z MVZ 1.10.2008
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Podpisový vzor predsedu a člena predstavenstva - Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - RSDr. Juraj Csejtey
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Erika Fenesová
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
Prehlásenie predsedu dozornej rady - Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu predstavenstva - Ing. Arpád Weisz
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Daniel Végh
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu predstavenstva - JUDr. Oszkár Világi
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Podpisový vzor člena a podpredsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Mondok
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Mondok
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu DR - JUDr. Oszkár Világi
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu predstavenstva - Ing. Arpád Weisz
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Daniel Végh
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu predstavenstva - Ing. Ján Bolha
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Brezovický
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Notárska zápisnica Nz 75/02, N 76/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Správa audítora o vykonaní overenia účtovnej závierky 2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Výrok audítora + Účtovná závierka 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Správa audítora o vykonaní overenia účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.02.2011)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.02.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 07.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Výkaz ziskova a strát + súvaha za rok 2011
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Notárska zápisnica N 32/2021, Nz 14795/2021, NCRls 15245/2021
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Listina prítomných akcionárov na MVZ z 23.03.2017
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Listina prítomných na MVZ 21.11.2018
  (Dátum doručenia: 10.12.2018)
Zápisnica z MVZ z 06.05.2015
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 06.03.2013
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Zápisnica z MVZ z 02.12.2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Notárska zápisnica N 294/2016, Nz 26384/2016, NCRls 27149/2016 + Úplné znenie Stanov k 26.07.2016
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Podpisový vzor predsedu DR - Ing. Ladislav Sedmák, Rimavská Sobota
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Plnomocenstvo na zastupovanie akcionára
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Plnomocenstvo advokáta
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Prehlásenie predstavenstva o splatení vkladov akcionármi z 16.11.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 18.06.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 03.07.2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Vyhlásenie o splatení vkladu, Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania z 21.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Dohoda o určení rozsahu účasti akcionárov na zvýšení základného imania z 23.7.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Prehlásenie predsedu DR
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tímea Reicher, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Licencia audítora
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Záverečný výrok audítora
  (Dátum doručenia: 18.02.2003)
Prehlásenie člena DR - JUDr. Silvia Bernáthová, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Zoltán Hegyi, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ervín Bankó, Veľký Meder
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Arpád Weisz, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ján Bolha, Čereňany
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Brezovický, Rimavská Sobota
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Oszkár Világi, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Silvia Bernáthová, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Terézia Lovíšková, Limbach
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor člena DR - Blanka Sedmáková, Rimavská Sobota
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Osvedčenie o živnotenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 10.12.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 10.12.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)