Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  1300/B-Zbl

Business name: 
ENEL PRODUZIONE S.P.A., organizačná zložka
 
Registered seat: 
Mlynské Nivy 47
Bratislava 821 09
 
Identification number (IČO): 
35 952 687
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
09/01/2005
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2022)
Účtovná závierka zriaďovateľa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2021)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2018)
účtovná závierka za rok 2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2017)
Ročná účtovná závierka za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2017)
Ročná účtovná závierka za rok 2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2017)
Ročná účtovná závierka za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2017)
4 Zmluva o zlúčení spoločnosti ENEL INGEGNERIA E RICERCA S.P.A. do spoločnosti ENEL PRODUZIONE S.p.A..zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/05/2017)
Zápisnica zo dňa 24.9.2015, ktorá zaznamenáva rozhodnutie predstavenstva zriaďovateľa o odvolaní a vymenovaní nového vedúceho organizačnej zložky ku dňu zápisu týchto skutočností do obchodného registra.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2016)
Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2013)
Účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2012)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2011)
Správa a účtovná závierka k 31.12.2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2011)
Podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky Maurizio Rossetto zo dňa 31.10.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/31/2007)
Plná moc - Maurizia Rossettiho zo dňa 31.10.2007
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/31/2007)
Podpisový vzor - Marco Piero Arcelli
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/22/2005)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Enterprise of foreign person- accounting statement
  (Delivered: 08/24/2005)
Rozhodnutie operačného riaditeľa z 21.7.2005
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 08/24/2005)
Živnostenský list z 10.8.2005
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 08/24/2005)
Date of updating data in databases:  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person