Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11532/T-Zbl

Obchodné meno: 
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Fučíkova 460/254
Sládkovičovo 925 21
 
IČO: 
36 232 751
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.07.1999
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.01.2023)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 22.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka per rollam
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka per rollam
  (Dátum doručenia: 10.01.2022)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 10.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka per rollam
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka per rollam
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Uznesenia mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove z 13.12.2017
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Zápisnica z VZ z 04.05.2016
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Uznesenie mestského zastupiteľstva z 18.05.2016
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Zápisnica z VZ 29.09.2010
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Výpis uznesenia MZ 04.08.2010
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Výpis ŽR
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Podpisový vzor konateľa František Ruman
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Zápisnica z VZ 4.2.2009
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 6.5.1999
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Vyhlásenie správcu vkladu z 27.10.2008
  (Dátum doručenia: 04.11.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.11.2008)
Zápisnica z VZ 4.6.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Vyhlásenie konateľa z 14.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie z 6.5.1999
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Čestné vyhlásenie z 28.5.2008
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
Zápisnica z VZ 22.1.2008
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Zápisnica z VZ 19.3.2008
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Zápisnica z VZ 23.07.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Ladislav Takács
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Výpis z uznesení, Uznesenie č. 587/MZ-2006
  (Dátum doručenia: 25.04.2006)
Výpis z uznesení, Uznesenie č. 586/MZ-2006
  (Dátum doručenia: 25.04.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 25.04.2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 24.08.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.08.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Prehlásenie o prijatí funkcie konateľa
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Menovací dekrét
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva.
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Príloha k účtovnej závierke 2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 750/02, N 798/02
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  19.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR