Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11528/T-Zbl

Obchodné meno: 
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
 
Sídlo: 
Školská 19
Piešťany 921 01
 
IČO: 
36 232 700
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.07.1999
 
Uložené listiny: 
Výpis z uznesení z 10. riadneho zasadnutia VZ 29.06.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Zápisnica z 10. zasadnutia VZ z 29.6.2007
  (Dátum doručenia: 13.08.2007)
Výpis z uznesenia z 10. riadneho zasadnutia VZ 29.6.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2006+ÚZ 2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Výpis z uznesenia VZ 29.05.2008
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania spoločnosti z 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Dodatok č. 2 z 25.11.2008 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Dodatok č. 3 z 25.11.2008 k Zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie z 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Stanovy - úplné znenie z 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Úradný záznam - živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Výpis z uznesenia z 13. zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Výpis z uznesenia zo 14. zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Dodatok č. 4 k Zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Dodatok č. 3 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Výpis z uznesení VZ (per rollam)
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Výpis z uznesenia zo 14. VZ
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Výpis z uznesenia z 15. VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Uznesenie z vz
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Uznesenie z vz
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Vzdanie sa funkcie Ján Ballay
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Dodatok č. 4
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Zakladateľská listina úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 4 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 4 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 4 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 5 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 5 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výpis uznesenia z 5. MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica z 5. MVZ z 12.02.2015
  (Dátum doručenia: 05.03.2015)
Výpis uznesenia z 18. VZ z 28.05.2015
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Dodatok č. 5 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Dodatok č. 6 k stanovám
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia VZ z 26.05.2016
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Návrh uznesenia VZ č. 20/2016
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Rozhodnutie o vymenovaní člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Oznámenie o zrušení VZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Uznesenie VZ č. 20/2016
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Výpis z uznesenia z VZ
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Ján Jánošík
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Dodatok k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 14.08.2017)
Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.08.2017)
Podpisový vzor konateľa Ing. Viliam Hubinský CSc.
  (Dátum doručenia: 14.08.2017)
Dodatok k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Zápisnica z MVZ z 22.12.2017
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Zápisnica z MVZ z 08.01.2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2018)
Zápisnica z MVZ z 08.01.2018
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Uznesenie z 5. VZ
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Príloha k účtovnej závierke rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Správa o preskúmaní účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Rozbor hospodárenia spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Zakladacia listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Príloha k úč. závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Daňové priznanie za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Výkaz za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Súvaha za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Správa nezávislého audítora za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Rozbor hospodárenia spoločnosti za r. 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 29.04.2003
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Nz č. N 300/03, Nz 42579/03
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
Rozhodnutie o udelení licencie
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Výpis z uznesenia č. 2/2004
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky a hospodárenia k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Výpis z uznesení č. 9/2005 a č. 12/2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Výpis z uznesenia č. 3/2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Rozbor hospodárenia za rok 2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Dodatok č. 2 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Výpis z uznesení
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Výpis z uznesenia č. 3a/2006 z VZ
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Rozbor hospodárenia
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Znalecký posudok č. 46/2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Dodatok č. 9 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Dodatok č. 9 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Uznesenie č. 7/2019
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Uznesenie č. 8/2019
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Uznesenie č. 9/2019
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Zápisnica z rozhodnutia výlučného spoločníka z 10.06.2019
  (Dátum doručenia: 07.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)