Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3897/B-Zbl

Obchodné meno: 
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
 
IČO: 
31 337 147
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.12.1992
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Podpisový vzor - Ing.Boris Kekesi
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Notárska zápisnica N 243/2003, Nz 53759/2003
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Notárska zápisnica N 291/2003, Nz 123026/2003
  (Dátum doručenia: 08.01.2004)
Účtovná závierka za rok 2003 - N 118/2004, Nz 60507/2004
  (Dátum doručenia: 06.08.2004)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 06.08.2004)
plnomocenstvo zo dňa 29.9.2004
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.11.05
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/45543-2/CR1
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.11.05
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 08.09.2006)
Notárska zápisnica N 97/2006, Nz 34632/2006, NCRls 34533/2006
  (Dátum doručenia: 08.09.2006)
Výročná správa spoločnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.10.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.01.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.01.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.7.2007
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
Plná moc zo dňa 30.9.2007
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 30.04.2007
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
splnomocnenie - JUDr. Barbara Meinl
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Živnostenský list zo dňa 16.9.2004
  (Dátum doručenia: 17.09.2004)
Notárska zápisnica N 126/04, Nz 67430/04 zo dňa 31.8.2004
  (Dátum doručenia: 17.09.2004)
Notárska zápisnica N 33/04, Nz 21341/04 zo dňa 11.3.2004
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Živnostenský list zo dňa 14.4.2004
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 30.4.2007
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2007,Výročná správa 23007,Správa nezávislého audítora 2.5.2008
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom EU za r.2007
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka 22.10.2008 2x
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Plnomocenstvo pre JUDr. Miloša Profousa 2x
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
spoločenská zmluva zo dňa 15.4.2004
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora 2.5.2008 2x
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2009
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
Výročná správa za rok 2008, súčasťou je účtovná závierka 2008 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.7.2010
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, zo dňa 31.05.2010
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Branislav Šebo,MBA, zo dňa 11.10.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.10.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.2.2011
  (Dátum doručenia: 25.02.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 6.3.2017
  (Dátum doručenia: 27.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
IBM Slovensko - Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
IBM Slovensko - Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.08.2004
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.12.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.08.2021.asice
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.01.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.01.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.01.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 30.08.2021)
Rozhodnutie Jediného spoločníka .zep
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Súhlas s vymenovaním za konateľa a podpisový vzor .zep
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.5.2011
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Podpisový vzor . Ing. Marián Bodi
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Peter Valentovič
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.04.2013)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)