Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3721/B-Zbl

Obchodné meno: 
Penta Hospitals SK, a. s.
 
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
 
IČO: 
35 960 884
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.10.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.07.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.01.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 18.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.02.2022)
Listina.asice - NZ
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
PoA_SZ.asice
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.02.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Ing. Valaška _ podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.01.2020)
RJA zo dňa 17.01.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.01.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Notárska zápisnica N 223/2018, Nz 37696/2018, NCRIs 38335/2018 zo dňa 31.10.2018
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Úplné znenie stanov spoločnosti Svet zdravia, a.s. k 31.10.2018
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
úplné znenie Stanov spoločnosti Svet zdravia, a.s. v znení zmien zo dňa 06.07.2017 .zep
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 27.2.2015
  (Dátum doručenia: 10.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.2.2015
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára formou Notárskej zápisnice N 378/2014 zo dňa 12.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 379/2014, zo dňa 12.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 12.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2014)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Notárska zápisnica N 664/2013, Nz 20820/2013, zo dňa 20.6.2013
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Notárska zápisnica N 664/2013, zo dňa 20.6.2013( úplné znenie stanov zo dňa 26.6.2013)
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 10.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Mičko, MUDr. Igor Pramuk, MPH; Ing. Libuš Lopatka, PhD
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
notárska zápisnica N 73/2012 Nz 11799/2012 NCRls 12121/2012 zo dňa 03.04.2012
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
notárska zápisnica N 72/2012 Nz 11786/2012 NCRls 12111/2012 zo dňa 03.04.2012
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.1.2012
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.3.2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Podpisový vzor -MUDr. Igor Pramuk, MPH
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Notárska zápisnica N 35/2013, Nz 3787/2013, NCRls 3885/2013
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Notárska zápisnica N 36/2013, Nz 3788/2013, NCRls 3888/2013 z 5.2.2013
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.1.2013
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Svet zdravia, a.s. so sídlom Palisády 36, Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a Estate Consult, s.r.o., so sídlom Račianska 87, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2012
  (Dátum doručenia: 19.09.2012)
notárska zápisnica N 198/2012 Nz 33332/2012 NCRls 34033/2012 zo dňa 19.09.2012
  (Dátum doručenia: 19.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.02.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012
  (Dátum doručenia: 29.02.2012)
notárska zápisnica N 5/2012 Nz 1333/2012 NCRls 1355/2012 zo dňa 16.01.2012
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
podpisový vzor - RNDr. Richard Maráček , PhD zo dňa 16.01.2012
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2012
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Úplné znenie stanov a.s. z 18.1.2010
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
účtovná závierka 2008, vyhlásenie 28.10.2009
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
výročná správa 2007, správa nezávislého audítora 5.3.2008, správa o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou 25.6.2008, vyhlásenie 17.9.2008
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
Výročná správa spoločnosti za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.10.2007)
Správa nezávislého audítora zo dňa 05.03.2007, Informácia o audite VS za rok 2006 zo dňa 27.09.2007
  (Dátum doručenia: 23.10.2007)
Notárska zápisnica N 59/07, Nz 9099/07, NCRls 9136/07
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/12991-2/CR1
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Stanovy a.s. - úplné znenie zmien a dodatkov ku dňu 8.3.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Výročná správa za rok 2005, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Notárska zápisnica N 139/2006, Nz 18064/2006, NCR1s 17947/2006 z 11.5.2006
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Úplné znenie stanov z 11.5.2006
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR z 6.4.2006 č. 12510/2006-SP o povolení na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
N 181/2005, Nz 48558/2005, NCRIs 47961/205 zo 17.10.2005 - Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Podpisový vzor - PharmDr. Martin Višňanský
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu z 24.10.2005
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Živnostenský list z 20.10.2005
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  21.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR