Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  164/T-Zbl

Obchodné meno: 
VUJE, a.s.
 
Sídlo: 
Okružná 5
Trnava 918 64
 
IČO: 
31 450 474
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.04.1994
 
Uložené listiny: 
Nz č. N 205/93, Nz 90/93
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 46/95, Nz 13/95
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 46/97, Nz 27/97
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 34/98, Nz 20/98
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 31/99, Nz 21/99
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 37/00, Nz 24/00
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 43/01, Nz 34/01
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Nz č. N 79/02, Nz 68/02
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
ZL
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Zmluva o výkone funkcie člena DR
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Branislav Kušík, Bratislava
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Správa o overení ročnej závierky a výročnej správy k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
Správa nezávislého audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 12.02.2003)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 12.02.2003)
Notárska zápisnica Nz 68/02, N 79/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.02.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Konsolidovaná súvaha za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Notárska zápisnica Nz 45112/03, N 138/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Brožúra
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Notárska zápisnica Nz 50664/04, N 72/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Konsolidovaná výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.09.2004)
Notárska zápisnica N 55/05, Nz 29026/05, NCRls 28661/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Zápis č. 11/2005 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Zápis z III. kola volieb kandidátov do DR
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Konsolidovaná výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.10.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.10.2005)
Notárska zápisnica N 24078/2006, N 148/2006, NCRls 24012/2006
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Autorizačné osvedčenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Správa audítora + Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Konsolidovaná výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Notárska zápisnica N 200/07, Nz 25551/07, NCRls 25410/07
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.10.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Konsolidovaná výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 267/08, Nz 27422/08, NCRls 27206/08 z 26.6.2008 - Osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Výpis zo živnostenského registra Obvodného úradu v Trnave z 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Notárska zápisnica N 267/08, Nz 27422/08, NCRls 27206/08
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Rozhodnutie predstavenstva z 24.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Rozhodnutie predstavenstva z 24.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Konsolidovaná výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Notárska zápisnica N 154/09, Nz 11475/09, NCRls 11604/09
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.05.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Notárska zápisnica N 351/09, Nz 21653/09, NCRls 22027/09
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Rozhodnutie úradu jadrového dozoru 840/230-575/2004 HI
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OOZPŽ/10256/2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy + Konsolidovaná výročná správa 2008 + Konsolidovaná účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
Notárska zápisnica N 504/10, Nz 23289/10, NCRls 23659/10
  (Dátum doručenia: 06.07.2010)
Zápisnica o výsledkoch volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 06.07.2010)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva 11.06.2010
  (Dátum doručenia: 06.07.2010)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2010)
Správa nezávislého audítora + Konsolidovaná výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010 + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.04.2011)
Konsolidovaná Výročná správa 2010 + Konsolidovaná účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Notárska zápisnica N 677/12, Nz 24193/12, NCRls 24772/12
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.01.2013)
Podpisový vzor Ing. Rudolf Hronkovič
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Notárska zápisnica z Nz21654/2013, N 111/2013, NCRls 22085/2013
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa rok 2012
  (Dátum doručenia: 18.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Notárska zápisnica č. Nz 25155/2014, N192/2014, NCRls 25594/2014
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica z VZ z 15.05.2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Notárska zápisnica N 285/2015, Nz 16594/2015, NCRls 16977/2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Notárska zápisnica N 97/2016, Nz 17919/2016, NCRls 18424/2016
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.08.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Notárska zápisnica N 172/2017, Nz 21071/2017
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Zápisnica z VZ z 19.06.
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.10.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Notárska zápisnica N 311/2017, Nz 33891/2017, NCRls 34633/2017
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Notárska zápisnica N 92/2018, Nz 15171/2018, NCRls 15473/2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Notárska zápisnica N 228/2018, Nz 29943/2018, NCRls 30517/2018 + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Zápisnica z VZ z 20.05.2019
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Notárska zápisnica N 243/2019, Nz 15618/2019, NCRls 15940/2019
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Rozhodnutie č. 208/2017 Úradu jadrového dozoru SR
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.07.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 23.01.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 23.01.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.01.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rudolf Hronkovič
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Zápisnica z MVZ z 25.05.2020
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Matej Korec, PhD.
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 21.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Notárska zápisnica N 286/2021, Nz 14536/2021, NCRls 14927/2021
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Zápisnica z VZ z 20.05.2021
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 08.02.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.02.2022)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 25.08.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)