Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  53294/T-Zbl

Obchodné meno: 
Donau farm Padáň, s.r.o.
 
Sídlo: 
Hlavná 65
Blahová 930 52
 
IČO: 
34 147 519
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
26.09.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.08.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 06.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 06.08.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Výročná správa za rok 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Výročná správa 2008 + Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 18.8.2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Zápisnica z VZ 29.09.2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.09.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.8.2008
  (Dátum doručenia: 03.09.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.8.2008
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 18.8.2008
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Joergen Christian Skeel
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Lars Peter Andersen
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Ditlev Gustav Wedell - Wedellsborg
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Peter Michael Moller
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Frands Axel Michael Brockenhuus - Schack
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Správy nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zápisnica z VZ 22.05.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Per Thorkild Lundhede Christensen, Kolding
  (Dátum doručenia: 12.09.2006)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Účtovná závierka r. 2003.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR