Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  123/N-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Levice v skratke OSBD Levice
 
Sídlo: 
Ku Bratke 3
Levice 934 01
 
IČO: 
00 171 590
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
19.01.1965
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Výročná správa za r. 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Správa o hospodárení r. 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Zápisnica + prez. listina
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Zápisnica + pozvánka + PL
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
ŽO
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva + pozvánka + prezenčná listina + výpis uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov, prezenčná listina, výročné zhromaždenie, správa o činnosti družstva, návrh na uznesenie, pozvánka, zápisnica z ustanovujúcej schôdze
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov + pozvánka
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Zápisnica kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Zápisnica z výročného zhromaždenia + pozvánka + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, prezenčná listina,pozvánka
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
ŽO
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
ŽO
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
ŽO
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
návrh na zmenu stanov-zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov, PL, pozvánka
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Výročné zhromaždenie delegátov + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov + pozvánka + výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Podpisový vzor - Ign. Árpád Zsigmond, Iveta Sýkorová, Štefan Obert, Bc. Eva Herianová, Nora Mihaličová Gáspárová
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Valkovič
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
správa a výrok audítora, účtovná závierka r. 2004, výročné zhromaždenie delegátov r. 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Podpisový vzor Gregora Michaleca
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Podpisový vzor Ing.Jána Kollára
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov , prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.02.2005)
Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2003, správa audítora, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za r. 2003 - výročné zhromaždeni delegátov 2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Správa audítora, účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Výročné zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Zápisnica z výročného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstava - Milana Arpáša
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Výročné zhromaždenie delegátov 2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Príloha k účtovnej závierke za r. 2001
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Návrh na zmenu stanov družstva
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za r. 2012, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Účtovná závierka za r. 2011, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2012)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL, pozvánka
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Podpisový vzor členov predstavenstva,predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Zápisnica z MS predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Zápisnica z MS predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing.Stanislava Sládka
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov, pozvánka
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstvas
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Účtovná závierka r.2007, výročné zhromaždenie delegátov, auditorská správa
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Podpisový vzor Ing.Štefana Králika
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.01.2006)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
prilohy k zápisnici zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
prezencna_listina.asice
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
1pozvanka.asice
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
prilohy k zápisnici zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
3prezencna_listina.asice
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
zapisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
pozvanka.asice
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  28.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)