Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  8/R-Zbl

Obchodné meno: 
QEX, a.s.
 
Sídlo: 
Brnianska č. 1
Trenčín 911 05
 
IČO: 
00 587 257
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.05.1990
 
Uložené listiny: 
Not. zápisnica N 132/2005, NZ 26748/2005, NCRls 26404/2005
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Zápis nica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Notárska zápisnica N 48/2009 NZ 13037/2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Podpisové vzory konateľov - Ľuboslav Jargaš, Dušan Kováč, Ing. Helena Kunertová, Bohumil Hanzel
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.02.2009)
Opravná doložka N 48/2009 NZ 13037/2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Výročná správa + Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Not. zápisnica N 126/2010 NZ 18419/2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Podpisový vzor konateľa - ing. Matej Zovčák
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 08.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
notárska zápisnica N 417/2014
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Ondrej Hort
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Notárska zápisnica N 101/2016, NZ 15982/2016
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Notárska zápisnica N 101/2016, NZ 15982/2016
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.01.2017)
Podpisový vzor - Ing. Ondrej Hort
  (Dátum doručenia: 03.01.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.05.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Not. zápisnica N 176/2018, Nz 14663/2018
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 28.05.2018)
Notárska zápisnica N 176/2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Not. zápisnica N 294/02, NZ 273/02 zo dňa 20.05.2002
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Súvaha,. Výkaz ziskov k 31.12.2001, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Príloha k ročnej závierke k 31.12.2001, Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Konsolidovaná súvaha, Príloha konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.08.2002)
Not. zápisnica N 677/02, NZ 646/02
  (Dátum doručenia: 11.11.2002)
Podpisový vzor členov predstav.
  (Dátum doručenia: 11.11.2002)
Podpis. vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.11.2002)
Účtovná závierka za rok 2002- Výročná správa
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Správa audítora z overenia výr. správy po konsolidácii, Výr. správa konsolidov. účt. záv. za rok 2002, Konsolidov. súvaha a kons. výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Not. zápisnica N 246/04 NZ 44664/04, Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Výročná správa konsolidovanej ÚZ za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2005)
Kúpna zmluva číslo 23155812014
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Znalecký posudok č. 3/2014
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)