Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  14/R-Zbl

Obchodné meno: 
CEMMAC a.s.
 
Sídlo: 
Cementárska 14/14
Horné Srnie 914 42
 
IČO: 
31 412 106
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Zápis č. 1/2006 zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Podpisový vzor prokuristu - Vladimír Koníček
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Zápis č. 2/2006 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Zápis z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.01.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.01.2006)
Notárska zápisnica N 190/2003 Nz 38367/2003
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Notárska zápisnica N 96/2006 Nz 18348/2006 NCRls 18237/2006 - opravná doložka
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Zápis č. 4/2006 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.06.2007)
Notárska zápisnica N 115/2008 Nz 23241/2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Správa nezávislého audítora za r. 2007
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Notárska zápisnica N 65/2009
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Zápisnica z volieb do DR
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Notárska zápisnica N 65/2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Dodatok k zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
Dodatok k zápisnici z volieb DR
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
Not. zápisnica N 65/2009 NZ 16492/2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
Zápis č. 06/2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Not. zápisnica N 211/2004 Nz 42982/2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.11.2005)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Správa nez. audítora+Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Notárska zápisnica N 185/2005 Nz 67643/2005 NCRls 66935/2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Notárska zápisnica N 186/2005 Nz 67782/2005 NCRls 66947/2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Notárska zápisnica N 96/2006 Nz 18348/2006 NCRls 18237/2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Notárska zápisnica N 187/2005 Nz 67798/2005 NCRls 67039/2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Not. zápisnica N 100/2010 NZ 15687/2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Not. zápisnica N 100/2010, Nz 15687/2010
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Zápis č. 1/2011
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Dušan Galko
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Správa nez. audítora+Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Zápis 1/2012 z riadneho zasanutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Notárska zápisnica N 240/2012, Nz 16215/2012
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Zápisnica z volieb do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Zápis č. 1/2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápis č. 1/2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Záisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 10.08.2015)
Notárska zápisnica N 1002/2015, Nz 35459/2015
  (Dátum doručenia: 28.10.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.10.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 15.10.2015)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
podpisový vzor Pavel Kohout
  (Dátum doručenia: 15.10.2015)
podpisový vzor prokuristu Ing. Jánsky
  (Dátum doručenia: 15.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.11.2017)
Notárska zápisnica N 833/2015, Nz 28479/2015
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji často podniku
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Doplnenie znaleckého posudku
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Not. zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Not. zápisnica N 607/02, Nz 602/02
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 27.11.2018)
Vzdanie sa funkcie čl. DR
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Žiadosť o uvoľnenie z funkcie čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Vyhlásenie o prijatí funkcie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Banské oprávnenie Obvodného banského úradu v Prievidzi
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Úradný záznam Obvodného úradu Trenčín
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, Konsolidovaná účtová závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Podpis. vzor prokuristu, predsedu a členov doz. rady
  (Dátum doručenia: 12.02.2003)
Zápis č. 4/2002 zo zas. doz. rady
  (Dátum doručenia: 12.02.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápis. z VZ
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Konsolidovaná súvaha, Záverečný výrok audítora, Konsolidovaný výkaz ziskov k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Príloha k účtovnej závierke za rok 2001
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Výročná správa , Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Notárska zápisnica N 357/2019, Nz 18829/2019
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Notárska zápisnica N 833/2015, Nz 28479/2015
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Notárska zápisnica N 357/2019, Nz 18829/2019
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Zápisnica z MVZ akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Zápisnica z volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
úplné znenie stanov účinné od doručenia oznámenia BCBP
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
úplné znenie stanov účinné od 23.6.2021
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
Notárska zápisnica N 54/2021, Nz 19519/2021
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.12.2021)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)