Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  71/L-Zbl

Obchodné meno: 
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
 
Sídlo: 
ul. 1.mája 54
Liptovský Mikuláš 031 25
 
IČO: 
00 168 963
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
13.09.1953
 
Uložené listiny: 
Výročná správa 2004,
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Stanovy z 18/4/07
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Protokol z ZD z 18/4/07
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Úz. stanov, protokol zo zhromaždenia delagátov,
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 23.04.2010)
konsolidovaná účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
VS + SNA 2000
  (Dátum doručenia: 28.05.2001)
Účtovná závierka 2010+pozn.+výročná správa+SNA
  (Dátum doručenia: 16.05.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Výročná správa
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
stanovy zo dňa 3/4/09
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Protokol z riadneho zhormaždenia delegátov zo dňa 3/4/09
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Úplné znenie stanov z 14/4/03, živnostenský list,
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
zápisnica z VZ zo dňa 29/7/2011
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Protokol z riadneho ZD z 9/4/10
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Účtovná závierka 2012+výročná správa za rok 2012+správa nezávislého audítora+poznámky
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
Povolenie č. 2006T 0214 z 10/12/13
  (Dátum doručenia: 03.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
výpis zo zápisnice členskej schôdze zo dňa 2/12/2015
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
kúpna zmluva zo dňa 4/12/2015
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
znalecký posudok č. 354/2015 zo dňa 26/11/2015
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 13/10/2016
  (Dátum doručenia: 10.11.2016)
Protokol z ZD z 7/4/17
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Stanovy DR z 7/4/17
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Zápisnica z KK z 21/12/16
  (Dátum doručenia: 19.12.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
zápis., pl,
  (Dátum doručenia: 22.04.2002)
Protokol zo ZD z 20/4/18
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Stanovy+zmena z 20/4/18
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Zápisnica z Predstavenstva z 2/4/15
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Protokol z ZD z 2/4/15
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
zápisnica z MVZ zo dňa 17/12/2014
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
podpisový vzor I. Ághová
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
čiastková zmena stanov zo dňa 3/4/09
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Rozhodnutie úradu pre regulásiu sieťových odvetí - povelenie č. 2006/T 0214,
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
účt. záv., výr. spr.,
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Úz. stanov, 2x zápis čl. schôdze, 8x pod. vzor, protokol,
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Stanovy, protokol zo zhromaždenia delegátov,
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
2x výroč. správa, účt. závierka 2002, správa audítora,
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Úz. stanov, zápis čl. schôdze,
  (Dátum doručenia: 12.11.2003)
Výročná správa 2003,
  (Dátum doručenia: 12.05.2004)
Podpisový vzor: Ing. K. Hrušková
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Protokol z schôdze predstavenstva 22/12/04
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva: V. Chovanec, J. Dolný, V. Majerčík, Ing. Iveta Ághová,
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Zápisnica kontrolnej komisie, predstavenstva a zhromaždenia delegátov: 28.4.2005,
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ladislav Trnka z 27.4.20
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Zápisnica z 1.riadneho zasadnutia Predstavenstva 31.3.2020 + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Kontrolnej komisie z 31.3.2020, listina prítomných, prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Výpis zo zápisnice 30.4.2020
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Stanovy v znení zmien zo dňa 30.04.2020
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Zápisnica Zhromaždenia delegátov 23.04.2021.asice
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Prezenčná listina Zhromaždenia delegátov 23.04.2021.asice
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Stanovy 23.04.2021.asice
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)