Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Vložka číslo:  3/S-Zbl

Obchodné meno: 
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
 
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 25/24
Kremnica 967 01
 
IČO: 
00 010 448
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
01.07.1988
 
Uložené listiny: 
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
voľby do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
výpis z uznesenia zasadnutia
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
výročná správa+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 20.05.2007)
protokol o vykonaní volieb
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 21.09.2008)
živnostenský list + rozhodnutie o činnosti
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 21.01.2010)
účt.závierka 2008+správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Menovanie do funkcie + podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.09.2010)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 28.09.2010)
dodatok č.9
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
ZL
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Rozhodnutie ministerstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Dodatok č. 11
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
rozhodnutie MF SR o schválení ÚZ
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
ÚZ zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
Dodatok č. 14
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
Rozhodnutie MF SR
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Zakladateľská listina, úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Dodatok č. 13 zakl. listine
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Protokol o vykonaní volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Zmluva o výkone funkcie člena dorzornej rady
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie zakladateľa štátneho podniku
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
rozhodnutie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
Dodatok č. 15
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Dodatok č. 16
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
ÚZ 2012 + AS 2012
  (Dátum doručenia: 28.10.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 28.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
výpis z uznesenia VZ
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
zakladateľská listina 1998
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
výročná správa+účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
Informácia o audite výročnej správy 2004
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
zakladateľská listina+dodatok č.17
  (Dátum doručenia: 03.12.2013)
rozhodnutie MF SR
  (Dátum doručenia: 03.12.2013)
odvolanie z funkcie štatutárneho zástupcu riaditeľa
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
dodatok č.18 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Dodatok č. 19
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 06.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
dodatok_20_zakladacia_listina.asice
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
uplne_znenie_zakladacia_listina_29102021.asice
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
osvedcenie_zivnostensky_urad.asice
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
dodatok č. 12
  (Dátum doručenia: 28.09.2010)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
rozhodnutie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 08.04.2011)
ÚZ 2011+správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.04.2012)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 07.09.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 07.09.2009)
Dodatok č.10
  (Dátum doručenia: 07.09.2009)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 07.09.2009)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)