Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  840/S-Zbl

Obchodné meno: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 
Sídlo: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
 
IČO: 
36 644 030
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2006
 
Uložené listiny: 
zakladateľská listina - Nz 53363/2005
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
podpisové vzory Ing. J. Maťaš, Ing. J. Babjak
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
podpisový vzor Ing. M. Kusein
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Rozhodnutie ministerstva životného prostredia
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
NZ 31404/2006
  (Dátum doručenia: 30.08.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.08.2006)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.08.2006)
Záverečný protokol ústred. voleb. komisie
  (Dátum doručenia: 30.08.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 29.03.2007)
Nz 23678/07+Nz 25339/07- zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
účtovná závierka 2006+správa auditora
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
Čestné vyhlásenie akcionára
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
správa audítora+účt.závierka 2007
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
stanoy
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Výročná správa r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.08.2009)
Správa auditora + UZ 2008
  (Dátum doručenia: 10.08.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
NZ 33605/2009 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
správa audítora 2009 + UZ 2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
správa o overení súladu výroč.správy s účt.závierkou
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
výročná správa 2009-Prvá vodárenská a.s.
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
správa audítora 2009-Prvá vodárenská a.s.
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
výročná správa 2010+rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.08.2011)
Výročná správa + rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.10.2012)
ÚZ 2011+Splnomocnenie+Správa audítora+Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.10.2012)
SA 2012 + ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Správa o overení súladu VS 2012 + ÚZ 2012+Rozhodnutie jediného akcionára+ Správa DR
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
VS 2012 + ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
čestné vyhlásenia
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.09.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
rozhodnutie jed. akcionára
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.09.2018)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
Štatutárny orgán.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Dozorná rada.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Dulla Rozhodnutie JA (DR).asice
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Adrián Spevák Rozhodnutie JA (DR).asice
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Rozhodnutie JA- Odvolanie JUDr. Romana Dullu.asice
  (Dátum doručenia: 09.03.2022)
Rozhodnutie JA Spevák.asice
  (Dátum doručenia: 09.03.2022)
Rozhodnutia JA - Dobrý, Harachová.asice
  (Dátum doručenia: 09.03.2022)
Richterova 2.asice
  (Dátum doručenia: 20.04.2022)
Richterova 3.asice
  (Dátum doručenia: 02.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)