Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Vložka číslo:  25/S-Zbl

Obchodné meno: 
Rudné bane, štátny podnik
 
Sídlo: 
Námestie sv. Trojice 1
Banská Štiavnica 969 01
 
IČO: 
00 007 838
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
01.07.1989
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2024)
Výročná správa za rok 2023 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2023)
Dodatok č. 13 k ZL + Sprievodny list.asice
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
RNDr. Karol Weis - Menovací dekrét z 24.01.2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
RNDr. Karol Weis - Doplnenie menovacieho dekrétu z 22.02.2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
RNDr. Karol Weis - Podpisový vzor z 08.02.2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Mgr. Peter Zitnan - Odvolací dekrét z 24.01.2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Mgr. Peter Zitnan - Doplnenie odvolacieho dekrétu zo 07.03.2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2 - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Lydia Patzova - Zmluva o vykone funkcie clena DR.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
Dodatok c. 11 k ZL + Sprievodny list.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
Dodatok c. 12 k ZL.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
RB - Osvedcenie o zivnostenskom opravneni 06092021.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.06.2021)
Minister Hosp - Doplnenie ustanovenia do funkcie clena DR.asice
  (Dátum doručenia: 13.06.2021)
Minister Hosp - Ustanovenie do funkcie clena DR.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Dodatok c. 9 k Zakladacej listine.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
MZP SR - Rozhodnutie o zmene Geo Opr pre RB.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
MH SR - Zapisnica z vyberoveho konania.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
MZP SR - Geologicke opravnenie.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
RB - Odstupenie z funcie s potvrdenym dorucenim opravnenemu organu.asice
  (Dátum doručenia: 22.02.2021)
Odstúpenie z funkcie Ing. Sekerka.asice
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Rozhodnutie ministra hospodarstva SR - zmena sídla RB.asice
  (Dátum doručenia: 07.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.12.2020)
Dodatok 1 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 2 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 3 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 5 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 4 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 6 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 7 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 8 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Dodatok 9 k ZL
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Zmluva o výkone funkcie doc.JUDr.J.Klátik,PhD.
  (Dátum doručenia: 26.10.2020)
návrh na zápis +zaklad.listina +poverenie funkciou +podp.vzor + oprávnenia + uznesenie o zápise +rozhodnutie gen.riaditeľa
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny.asice
  (Dátum doručenia: 05.02.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Rozhodnutie MHSR.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
zápisnica z volieb do ZV OZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
zápisnica z I. zasadania DR
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
vzdanie sa funkcie DR - Ing. Šinkovic + zmluva o výkone funkcie JUDr. Klátik
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
AS 2012 + ÚZ 2012 + VS 2012
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
ÚZ 2011+Správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Odvolanie z funkcie riaditeľa
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Poverenie funkciou riadteľa - Vágner
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
ÚZ 2010+správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
správa audíatora 2009
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
správa auditora 2008
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.10.2004)
správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Vymenovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 08.03.2004)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 08.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR