Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  72/L-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
 
Sídlo: 
Zochova 1117/97
Dolný Kubín 026 01
 
IČO: 
00 222 071
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
04.03.1963
 
Uložené listiny: 
stanovy 15.6.2007
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.5.2007
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
zápisnica z 15.6.2007
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Podpisový vzor P. Gargulák, V. Adamus, I. Kaliský
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Účtovná závierka 2008 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Doplnok č. 1 zo dňa 19/6/09
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov zo dňa 18/6/2010
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
účtovná závierka 2009 + poznámky
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica 24.06.2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
zmeny a doplnky stanov + stanovy 24.06.2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Výročná správa 2007, Audit. správa
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Účtovná závierka 2012+pozn.
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
zápisnica z rokovania delegátov zo dňa 26/6/2017
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
správa o činnosti družstva
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
podpisový vzor 7x
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
stanovy zo dňa
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Stanovy Dr z 21/6/16
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Zápisnica z ZD z 20/6/13
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Podpisový vzor: Mgr.J.Kubáček, D.Korčuška, Ing.B.Vacek
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Stanovy Dr. z 20/6/13
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Zápisnica z MVZ z 24/11/10
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Stanovy Dr z 24/11/10
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Zápisnica z zhromaždenia delegátov zo dňa 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
podpisový vzor Ing. Ivan Vojvoda
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
výročná správa 2006, účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Živnostenský list z 27/8/07
  (Dátum doručenia: 12.11.2007)
Podpisový vzor: Ing. Vojvoda
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
zápisncia z 3.5.2007
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Podpisový vzor: Ing. M. Riljak, , JUDr. Ľ. Andrisová, Ing. J. Kubas, Ing. V. Konštiak
  (Dátum doručenia: 14.08.2006)
Zápis zo zhromaždenia delegátov, audit. správa, výročná správa, účt. závierka 2005,
  (Dátum doručenia: 13.09.2006)
Zápisnica z MRZD z 13/7/06
  (Dátum doručenia: 14.08.2006)
Zápisnica z Predstavenstva a KK z 25/10/05
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Podpisový vzor: Ing. Ľ. Habo, Uvoľnenie funkcie: Ľ. Mjartan
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Źivnostenský list,
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
zápis., pv
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Výpis prijatých znesení z rokovania ZD,
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Výročná a audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Stanovy, zápis čl. schôdze, výročná správa 2004, účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
2x zmluva o výkone funkcie, 2x podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Stanovy, 3x zápis čl. schôdze, 2x pod. vzor, audit. správa, účt. závierka 2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Audit. správa, stanovy, zápis čl. schôdze, účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 23.02.2004)
výročná správa 2002, audítorska správa 2002, účtovná závierka 2002
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Zápisnica zo dňa 9.6.2006, stanovy
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
podpisový vzor 2x Emília Jaňáková, 2x Ľuboš Mjartan
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Zápisnica zo dňa 10.6.2005 + stanovy 10.6.2005
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
podpisový vzor Ján Tutura
  (Dátum doručenia: 04.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OSBD DK 2021.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Zápisnica zo ZD.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Stanovy OSBD DK 2021.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)