Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10100/N-Zbl

Obchodné meno: 
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
 
Sídlo: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
 
IČO: 
36 531 359
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1999
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2024)
Výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 05.04.2024)
Podpisový vzor menovaného člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Prehlásenie zvoleného člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Prehlásenie menovaného člena DR - Ing. Erika Skutová.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Prehlásenie menovaného člena DR - Ing. Lilla Csipaková.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Prehlásenie menovaného člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Zápisnica z volieb člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Rozhodnutie jediného akcionára - menovanie orgánov spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2024)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 07.08.2023)
Prehlásenie.asice
  (Dátum doručenia: 07.08.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2023)
Stanovy Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 26.07.2023)
Prehlásenie.asice
  (Dátum doručenia: 26.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 14.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Prípis + plná moc
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
N 252/2020 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Podpisový vzor - Mgr. Marek Polák
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb + voľba člena + volebný poriadok + kandidátna listina
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Podpisový vzor - Zdeneěk Suchitra
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Prijatie funkcie člena dozornej rady - Ing. Rastislav Krajňák, Ing. Beáta Ballaová
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Prijatie funkcie člena dozornej rady - Ing. Erika Skutová
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Prijatie funkcie člena dozornej rady - Ing. Lilla Csipaková
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Prijatie funkcie člena predstavenstva a predsedu - Zdeněk Suchitra
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Prijatie funkcie+podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Zápis z DR
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Návrh na vyrovnanie straty
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Výročná správa za r.2013
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Zápis z rokovania DR
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Zápisnica z volieb
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Voľba člena DR
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Volebný poriadok, kandidátna listina
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Prehlásenie- prijatie funkcie
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Podpisový vzor - Andreas Wöginger
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Prijatie funkcie člena predstavenstva - Andreas Wöginger
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Správa DR
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Výročná správa za r.2012, rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Výročná správa za r. 2011, zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Výročná správa za r.2010, rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Znalecký posudok číslo 93/2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Zmluva o prevode nehnuteľností a o zriadení vecných bremien
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
ŽO
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Osvedčenie z VZ+stanovy
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
ZL
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Výročná správa za r.2009, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Rozhodnutie akcionára II.
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.11.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Zápisnica z VZ+ zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
ZL
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva Alexandre Bogatov
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Výročná správa za r.2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
ZL - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Stanovy- úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Dodatok ZL
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
N 10/2009 - osvedčenie z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Voľba člena dozornej rady+zápisnica
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Podpisový vzor a súhlas so zvolením Ing.Jána Máčaia
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Zápisnica z rokovania VZ
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Zápis z rokovania DR, PL
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Zápis z rokovania DR, PL
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Podpisový vzor a súhlas so zvolením Andreasa Wögingera
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Godefridus Peter Franciscus Beurskens a Ing.Romana Brecelyho
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Výročná správa za r.2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
ZL
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zrieknutie sa funkcie člena a preds. predstav. - Paulus Titus Maria de Vreede
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Rokovanie DR
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Predloženie výročnej správy VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 02.11.2006)
ZL - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.11.2006)
Výročná správa za r.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Prehlásenie - podpisový vzor GOdefridusa Petra Franciscusa Beurskensa
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Osvedčenie z VZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
výročná správa za r. 2004+zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Prehlásenie - súhlas so zvolením za člena predstavenstva a podpisový vzor Ing. Ľuboša Lopatku
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Prehlásenie - Ing.Erika Skutová
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Prehlásenie Ing.Magdalény Machajovej
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Prehlásenie Ing.Petra Csipaka
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Prehlásenie Ing.Lilly Csipakovej
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Podpisový vzor Ing.Romana Brecelyho
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Volebný poriadok pre voľby a odvolanie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Kandidátna listina
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápis z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Výročná správa za r.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 116/99, NZ 114/99 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 59/02 NZ 58/02 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia II.
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 59/02 NZ 58/02 - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Podpisový vzor - Larsa Richardsona, Ing. Tomáša Šabatku, Ing. Romana Brecelyho
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 40/01 NZ 38/01 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva - Ing. Tomáša Šabatku
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena predstavenstva Larsa Erika Richardsona
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 43/99 NZ 41/99 - zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Podpisový vzor - Paulusa Titusa Miaria de Vreede
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Notárska zápisnica N 33/00 NZ 28/00 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ľuboša Lopatku
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR