Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  111/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Jahodná
 
Sídlo: 
Poľná cesta 71/10
Jahodná 930 21
 
IČO: 
00 191 485
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
25.02.1963
 
Uložené listiny: 
Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Dodatok č. 6 k stanovám
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Dodatok č. 7 k stanovám
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Dodatok č. 8 k stanovám
  (Dátum doručenia: 29.03.2012)
Dodatok č. 9 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Listina o členoch predstavenstva - podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Listina o členovi predstavenstva - podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Listina o členoch kontrolnej komisie - podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Zápisnica z VČS 19.04.2006
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Zápisnica z VČS 20.04.2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ladislav Sátor
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Správa audítora o overení výročnej správy 2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Výročná správa.
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Správa audítora o overení výročnej správy 2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Ukazovateľe finančnej analýzy za roky 2000 - 2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Správa audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Zápisnica z ČS 05.04.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Vyjadrenie názoru audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Správa o hospodárení za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Výročná členská schôdza 05.04.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Zápisnica z VČS 04.04.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Pozvánka na VČS 05.04.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Podacie hárky
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Zápisnica z VČS 15.04.2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Zápisnica z MVZ 01.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Zápisnica z čs
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Zápisnica z kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Zápisnica z VČS 08.04.2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Zápisnica z MVZ 12.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zápisnica z VČS 24.04.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Zápisnica z VČS 18.04.2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Čestné vyhlásenie z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Prezenčná listina z VČS 19.04.2006
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Zápisnica z MČS 24.02.2012
  (Dátum doručenia: 29.03.2012)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 25.09.2015
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Zápisnica z MČS z 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Zápisnica z prvého zasadnutia novozvoleného predstavenstva z 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Zápisnica z prvého zasadnutia kontrolnej komisie z 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 27.12.2018)
Výpis z uznesenia MČS 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Osvedčenie o živnotenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)