Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  84912/L-Zbl

Obchodné meno: 
Zvolenská ekologická spoločnosť s.r.o.
 
Sídlo: 
Dúbravca 5
Martin 036 01
 
IČO: 
36 799 289
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.06.2007
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2022)
ZES_Zápisnica z MVZ_24.11.2022_podpísané.asice
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Notárska zápisnica o priebehu MVZ ZES_2022_06.asice
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
ZES_Zápisnica z MVZ_2022_02_zmena DR_podpísaná_ORSR.asice
  (Dátum doručenia: 28.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Zápisnica z MVZ + listina prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Zápisnica z RVZ.asice
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Zápisnica z MVZ - zmena DR.asice
  (Dátum doručenia: 23.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Zápisnica z RVZ konané dňa 29.6.2020.asice
  (Dátum doručenia: 03.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2019 s listinou prítomných akcionárov a splnomocneniami.asice
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 04.05.2018 s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Zápisnica z VZ navrhovateľa zo dňa 08.07.2016 s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 12.12.2014 s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 15.12.2014, N1449/2014, NZ58063/2014, NCRIs 59089/2014.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 07.11.2013 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 26.11.2013)
ÚZ 2012 + AS 2012 + VS 2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
ÚZ 2011+ Výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva (Ing. Andrej Polonec)
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Notárska zápisnica - osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Dodatok - oprava Notárskej zápisnice
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2012 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Úplné znenie Stanov zo dňa 02.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva (Ing. Roman Bellák)
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva (Ing. Marián Smik)
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2011 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Notárska zápisnica -osvedčenie VZ zo dňa 31.10.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
ÚZ 2010+správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva (Ing. Marián Smik)
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Úplné znenie Stanov zo dňa 23.05.2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 29.04.2011, N 359/2011
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2011 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 11.04.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia ZI zo dňa 25.08.2010
  (Dátum doručenia: 26.08.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Úplné znenie Stanov zo dňa 26.04.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Notárska zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Písomné vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2010 o 9:00
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Notárska zápisnica zo dňa 26.04.2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Notárska zápisnica zo dňa 26.04.2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Osvedčnie o mimoriadnom valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
čestné vyhlásenie navrhovateľa
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
rozhodnutie - povolenie č. 2008 E 0306
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
zakladateľská listina - NZ 20252/07
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  23.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR