Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  25/S-Zbl

Obchodné meno: 
ZSNP, a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
 
IČO: 
30 222 524
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.08.1991
 
Uložené listiny: 
zmluva o prevode Know-How
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
zmluva o postúpení pohľadávok
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
zmluva o prevode ochranných známok
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
zápis z DR
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
zápis z DR + PV
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
NZ 1030/02+stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Živnostesnký list
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
NZ 57717/2003
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Správa audítora 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 08.03.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
NZ 34115/2004
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
účtovná závierka+správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.11.2004)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
konsolidovaná výroč.správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.11.2008)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.11.2008)
Znalecký posudok 13/2005
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
znalecký posudok 14/2005 (dodatok č.1)
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
konsolidovaná výročná správa+účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
NZ 26130/2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
výroč.správa+účt.závierka+správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
návrh Zmluvy o zlúčení spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
ÚZ+správa audít.2010+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
podpisový vzor+upovedomenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Konsolidovaná ÚZ 2012 + AS 2012 + Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
VS 2012 + ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 18.11.2011)
výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
odstúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
NZ 24388/2010 - Osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
výročná správa 2011+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
UZ stanov spločnosti
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Notárska zápisnica Nz 25231/2012
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
osvedčenie o priebehu VZ-NZ 22485/13
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
zápis z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
upovedomenie o vzdaní sa funkcie
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
zápis z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
výročná správa+účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 25.01.2006)
podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 25.01.2006)
rozhodnutie-povolenie č.2005P 0035
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
rozhodnutie-povolenie č.2005 E 0103
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
VZ - Nz 27131/2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
notárska zápisnica zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
založenie zoznamu majetku spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 1 - Zoznam budov spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 2 - Zoznam pozemkov spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 3 - Zoznam hnuteľných vecí spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 4 - Zoznam cenných papierov spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 5 - Zoznam pohľadávok vo vlastníctve spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 6 - Zoznam pohľadávok z bankového účtu spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Príloha 7 - Zoznam iných majetkových hodnôt vo vlastníctve ZSNP, a.s. v likvidácii k 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Výročná správa za obdobie 01/2020 - 08/2020
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Podpisový vzor JUDr.A.Vyskočilová
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)