Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  69/S-Zbl

Obchodné meno: 
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
 
Sídlo: 
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
 
IČO: 
31 562 141
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
individuálna účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
NZ 22569/06- VZ
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
osvedčenie o priebehu 7. mimoriadneho valného zhormaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
NZ 25225/07- zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
zápis z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
vyhlásenie + záverečný protokol
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
banské oprávnenie + výpis zo živnostenského listu + licencia
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
odňatie licencie
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
osvedčenie o priebehu 13.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
výročná správa+účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Ročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Povolenie činnosti č. 2008P 0103
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Rozhodnutie a oznámenie o ukončení činnosti
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
ŽL
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Licencia KR PZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Rozhodnutie Kraj.úradu pre cest. dopravu
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
osvedčenie o priebehu val.zhromaždenia NZ 24175/10
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
ÚZ 2010+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
ročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
výročná správa 2011+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
výročná správa 2012 + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Vyhlásenie k ÚZ 2014
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 16.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Zápisnica zo zasad. 19. riadneho VZ + plná moc
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
zápis zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Notárska zápisnica Nz 23271/12
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Osvedčenie o živ.
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
zápisnica z VZ Nz 23066/2013
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
zápisnica Nz 22582/15
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
záverečný protokol
  (Dátum doručenia: 10.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
zápis z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
NZ 344/02 + stanovy
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
NZ 43154/03
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Zápisnica z 12. VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
ročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
ročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
povolenie č.2005E 0110
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
ročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
rozhodnutie OÚ
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
rozhodnutie ÚPRSO
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
osvedčenie o živnost. oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
výpis zo živnost.registra
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
licencia
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
osvedčenie o priebehu 22. VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
zápisnica z 10.mimoriadneho VZ
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
osvedčenie o priebehu 25.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
licencia
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
rozhodnutie Úradu pre regionálne sieťové odvetvia
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
vyhlásenie navrhovateľa
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
osvedčenie o priebehu 24. valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Rozhodnutie OÚ o zrušení činnosti, Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Osvedčenie 26. VZ - NZ 21481/2018
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.03.2018)
Rozhodnutie k ÚZ 2017
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
vyhlásenie k ÚZ 2018
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.12.2019)
Rozh. JS + vyhlásenie k UZ 2019
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
zápisnica Nz 18200/2020
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
návrh zmluvy o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
plná moc.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
listina, ktorou sa preukazuje.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
listina, ktorou sa preukazuje.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 19.01.2021)
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 19.01.2021)
listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 19.01.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)