Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  8/B-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
 
Sídlo: 
Lieskovská cesta 2
Bratislava 820 11
 
IČO: 
00 602 281
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Kontrolná komisia PD Bratislava z 20.3.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Gabriela Farkašová, MVDr. Viliam Nágl, MVDr. Oto Orban, Karol Szabó, Ing. Viliam Nagy, Silvester Nagy, Mikuláš Szász.
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Zoltán Szabó
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Kaiser
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
plnomocenstvo zo dňa 7.4.2005
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
správa nezávislého auditora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Ustanovenie do funkcie - Ing. Jozef Kaiser, Zoltán Szabó, Gabriela Farkašová, Mikuláš Szász, Mgr. Marián Haško
  (Dátum doručenia: 23.04.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.04.2008)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.04.2008)
Plnomocenstvo zo dňa 15.4.2009
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 7.3.2008, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 23.04.2008)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 28.3.2003, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Zápisnica a prezenčná listina z výročnej členskej schôdze konanej 27.2.2004
  (Dátum doručenia: 25.03.2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 23.3.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Zápisncia z výročnej členskej schôdze zo dňa 9.3.2007, Pozvánka, Listina prítomných, Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Návrh zmeny stanov z 26.2.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Návrh uznesení z VČS z 28.3.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 15.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, Výročná správa za rok 2009, Plnomocenstvo zo dňa 17.05.2010
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Plnomocenstov
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Podnikateľský zámer na rok 2011
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Stanovy z 23.3.2012
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 23.3.2012
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Výročná správa za rok 2006, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Zápisnica z výročnej členskej zo dňa 17.04.2015
  (Dátum doručenia: 18.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
plná moc
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)