Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  133/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín
 
Sídlo: 
455
Trstín 919 05
 
IČO: 
00 596 990
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Zápisnica z VČS z 22.9.2020
  (Dátum doručenia: 16.11.2020)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Zápisnica z VČS z 22.9.2020
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Prezenčná listina prítomných na VČS
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Lucia Slobodová
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Zápisnica zo zasadnutia VČS z 17.08.2018
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe + Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Listina o členovi KK - Mária Ulmanová, Trstín
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Listina o členovi KK - Milan Hurban, Trstín
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Listina o členovi KK - Anna Pavlíková, Trstín
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mária Kurincová, Trstín
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Tomáš Suchán, Trstín
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov Po
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Zápisnica z VČS 15.04.2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Správa nezávislého audítora účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Výročná správa.
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Zápisnica z VČS.
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Zápisnica z VČS 15.04.2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Dodatok č. 3 k stanovám
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Správa audítora predstavenstvu a členom
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Správa audítora predstavenstvu a členom
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
CASH FLOW
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Správa audítora predstavenstvu a členom
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
CASH FLOW
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Licencia
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Príhovor
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)