Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1371/V-Zbl

Obchodné meno: 
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 
Sídlo: 
Rastislavova 43
Košice 041 91
 
IČO: 
36 603 350
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.02.2006
 
Uložené listiny: 
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/00289-2/CR1
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Podpisový vzor – Doc. MUDr. A. Berč, CSc.; MUDr. I. Andrašina, CSc.; Ing. B. Semrádová
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Plná moc pre Ing. S. Semrádovú
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Uznesenie vlády SR č. 88 k návrhu na vznik akc. spoločností z vybraných štát. zdrav. zariadení
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 351/2005, Nz 65365/2005, NCRls 64667/2005
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Plná moc pre Ing. P. Lazúra
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka overená audítorom za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Audítorská správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Notárska zápisnica N 390/2006, Nz 33244/2009, NCRls 33737/2009
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
podpisový vzor - MUDr.Nataša Džunková
  (Dátum doručenia: 25.02.2010)
notárska zápisnica N 20/2010, Nz 5147/2010, NCRls 5258/2010
  (Dátum doručenia: 25.02.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Prehlásenie obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - MUDr. Tomáš Sieber
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - MUDr. Milan Šudák
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Notárska zápisnica N 47/2011, Nz 12045/2011, NCRIs 12338/2011 o priebehu MVZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.10.2011)
Podpisový vzor ŠO - Ing. Miroslav Jakubek
  (Dátum doručenia: 09.01.2012)
Rozhodnutie č. RA-VOU-01/2012
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Podpisový vzor ŠO - JUDr. Vincent Hegeduš
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Notárska zápisnica N 387/2012, NZ 16574/2012, NCRIs 17077/2012 - rozhodnutie o zmene stanov
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Notárska zápisnica N 425/2012, NZ 17780/2012, NCRIs 18188/2012 - rozhodnutie o odvolaní členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - N 515/2018
  (Dátum doručenia: 31.10.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.10.2018)
rozhodnutie akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 22.04.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.06.2020)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 25.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára - zmena stanov.asice
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Úplné znenie stanov apríl 2021.asice
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Zápisnica z volieb člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 07.06.2021)
Ukončenie funkcie člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Rozhodnutie MZ SR - povolenie na lekáreň.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Stanovy - úplné znenie.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)