Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  181/R-Zbl

Obchodné meno: 
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
 
Sídlo: 
Košovská cesta 24
Prievidza 971 31
 
IČO: 
31 560 440
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 12.07.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Notárska zápisnica N 53/2019, NZ 21733/2019
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Not. zápisnica N 53/2018, NZ 16154/2018
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 07.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Notárska zápisnica n 136/2015 / VZ/
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Notárska zápisnica N 179/2014, NZ 27226/2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 20.11.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2012)
Notárska zápisnica N 180/2012, NZ 42547/2012
  (Dátum doručenia: 20.11.2012)
Účtovná závierka z rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Not. zápisnica N 140/2010 NZ 32398/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Vyhlásenie št. orgánu
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Podpisové vzory čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Zápisnica z VZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002 a Konsolidov. účtov. závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Dodatok k not. zápisnici N 213/02, NZ 211/02
  (Dátum doručenia: 13.09.2002)
Príloha ku konsolidov. účt. záv. k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Konsolidov. výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Audítor. správa z overenia roč. účt. závierky
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Not. zápisnica N 213/02, NZ 211/02, Prez. listina
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, Príloha k účtov. závierke r. 2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  23.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR