Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10321/P-Zbl

Obchodné meno: 
Energy Snina, a.s.
 
Sídlo: 
Strojárska 4436
Snina 069 01
 
IČO: 
35 940 832
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.06.2005
 
Uložené listiny: 
úrad pre reguláciu sieťových odvetví - rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
licencia
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
povolenie
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
not. záp. N 132/2007 + súplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
účt. záv. 2007+výr. správa+audít. správa
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.03.2009)
podpisový vzor - G. Fischer
  (Dátum doručenia: 26.03.2009)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
  (Dátum doručenia: 05.01.2010)
účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 23.08.2010)
podpisové vzory - J. Gerboc, P. Kušnír
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
osvedčenie
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
not. záp. N 446/2010
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
not. záp. N 226/2011
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
NZ_RJS
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
Notárska zápisnica N 252/2005, Nz 23492/2005, NCRIs 23195/2005 z 25.5.2005 - Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu z 25.5.2005
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
notárska zápisnica z 14.7.2005
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
listina upisovateľa
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
notárska zápisnica z 10.8.2005
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára - N 574/05, Nz 50528/05, NCRls 49902/05 zo dňa 26.10.2005
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
not. záp. N 483/2005 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.02.2006)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
not. záp. N 450/2014
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
zmluva o prevode vlast. práva k nehnut.
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
znal. posudok č. 16/2015
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Znalecky_posudok_17_2015_II.zep
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Znalecky_posudok_17_2015_I.zep
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Not._zap._N518_2015_Zmena_stanov_09.10.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Stefan_Karascak_predseda_predstavenstva_Podpisovy_vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Juraj_Bugala_podpredseda_predstavenstva_Podpisovy_vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Jaroslav_Sulovsky_clen_predstavenstva_Podpisov_vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Cyril_Chovan_predseda_dozor.rady_Vyhlasenie.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Patrik_Holinga_podpredseda_dozor.rady_Vyhlasenie.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Michaela_E._Chovanova_clen_dozor.rady_Vyhlasenie.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
podpisový vzor - B. Baldovič
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2018)
Prílohy.zep
  (Dátum doručenia: 03.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
podpisový vzor 1.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
podpisový vzor 2.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
podpisový vzor 3.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
podpisový vzor 4.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
úplne znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
podpisový vzor podpredsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
účt. záv. 2005 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
účt. záv. 2005, audit.
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
not. záp. N 368/2006 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
not. záp. N 368/2006
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 14.02.2006)
podpisový vzor Ing. Peter Kušnir
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Živnostenský list z 2.6.2005
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisové vzory - Ing. Ján Gerboc, Ing. Ján Kudlovský
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Opravná doložka.asice
  (Dátum doručenia: 26.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)