Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  223/S-Zbl

Obchodné meno: 
ELBA, a.s.
 
Sídlo: 
Československej armády 264/58
Kremnica 967 01
 
IČO: 
31 615 651
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1994
 
Uložené listiny: 
stanovy
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
konsolidované finančné výkazy 2005
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
audítorská správa 2005
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
výročná správa+správa audítoraľúčtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 04.06.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
audítorská správa 2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
konsolidoané finančné výkazy 2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
účtovná závierka+výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
výročná správa 2007+správa audíatora
  (Dátum doručenia: 12.09.2008)
správa audítora2007+účtovná závieria 2007
  (Dátum doručenia: 12.09.2008)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
výročná správa 2004 + AS + ÚZ
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
audítorská správa 2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
účt.závierka2010+výročná správa+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Zápisnica z mimoriad.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Zápisnica č.126 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
audítorská správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
výročná správa konsolidovanej UZ 2009
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
audítorská správa konsolidovanej UZ 2009
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
osvedčenie o zasadnutí Vz
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
účt.závierka 2011+výročná správa+správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 01.06.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 01.06.2012)
ÚZ 2012+VS 2012+AS 2012+Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
NZ 459/02 + stanovy
  (Dátum doručenia: 23.10.2002)
zápisnica z MVZ DR
  (Dátum doručenia: 23.10.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.10.2002)
NZ 229/94 + stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
ÚZ 2002 + VS 2002
  (Dátum doručenia: 02.09.2003)
Zápisnica z MDR
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
NZ 571/2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Zmluva o zlúčení akciových spoločností NZ 80754/2004
  (Dátum doručenia: 11.11.2004)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Poznámky k mimoriadnej účtovnej závierke k 30/09/04
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Špeciálna správa audítora o výmennom pomere akcií pri zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
NZ 94451/2004
  (Dátum doručenia: 11.11.2004)
Zápisnica z MVZ - NZ 11206/2005 + stanovy
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
výročná správa+účtovná závierka+ správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Zápisnica - Predstavenstvo
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
PV - Ing. Hric, Ing. Kostík
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 13.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
podpisový vzor prokuristu.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
zápisnica zo zasadnutia RVZ konaného 16.8.2021.asice
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)