Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18143/T-Zbl

Obchodné meno: 
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Kasárenská 1594/49
Senica 905 01
 
IČO: 
35 857 749
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
24.03.2003
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného spoločníka.
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.7.2004
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
Podpisové vzory - Claude Charrette, Jean-Louis THIL, Pierre Lafontaine
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
Podpisový vzor - Igor Pálka
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2003)
Podpisové vzory - Peter Ďuriač, Friedrich Raffauf
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.8.2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Živnostenský list zo dňa 16.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Zápisnica zo dňa 6.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 11.3.2005
  (Dátum doručenia: 11.03.2005)
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka z dňa 30.1.2006
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Zápisnica z MVZ 31.05.2007 o 10 hod.
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Zápisnica z MVZ 31.05.2007 o 10.30 hod.
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad do základného imania
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Vyhlásenie o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Podpisový vzor konateľa - Jean-Marc Philippe Butin
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Podpisový vzor prokuristu - Miroslav Bartal
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Oznámenie výsledkov rozhodovania spoločníkov mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Oznámenie výsledkov rozhodovania spoločníkov mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Oznámenie výsledkov rozhodovania spoločníkov mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Oznámenie výsledkov rozhodovania spoločníkov mimo VZ z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Vyhlásenie konateľa z 2.4.2008
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Atila Chovan
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Mišo
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 12.12.2007
  (Dátum doručenia: 23.09.2008)
Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 23.09.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania z SKK na €
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Návrh na prijatie uznesení mimo VZ
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Zápisnica z VZ 17.06.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Zápisnica z VZ 02.12.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 09.08.2010)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Návrh na prijatie uznesení mimo valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.03.2012)
Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.03.2012)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Výročná správa rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Zápisnica z VZ z 20.03.2013
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Dodatok k zápisnici zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z HOLDING GONVARRI, S. L. na GONVARRI CORPORACION FINANCIERA
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Hlasovanie spoločníkov formou per rollam s oznámením výsledkov
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Sergio Rodríguez Cuesta
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2018)
Zápisnica z VZ z 14.11.2018
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dzornej rady Paul Stephan Brettnacher
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Zápisnica z VZ z 11.05.2019
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Christiphe Jacamon
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.01.2020)
Návrh na prijatie uznesenia per rollam
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Jean - Marc Philippe Butin
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Návrh na prijatie uznesení mimo VZ
  (Dátum doručenia: 13.08.2020)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Martina Medveďová
  (Dátum doručenia: 13.08.2020)
Návrh na prijatie uznesenia mimo VZ
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Cesar Garcia Leal
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Notárska zápisnica N 60/2003, Nz 11521/2003.
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Uznesenie o založení spoločnosti
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Podpisový vzor konateľa - Hugh Owen, Bratislava
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Zápisnica z VZ 12.07.2012
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Čestné vyhlásenie konateľa - Jean Marc Philippe, Echterdingen
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Vyhlásenie konateľa - Jean-Marc Philippe Butin
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Vyhlásenie konateľa - Jean-Marc Philippe Butin
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)