Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  314/S-Zbl

Obchodné meno: 
Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“
 
Sídlo: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
 
IČO: 
31 642 314
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1996
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 02.02.2007)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
úradný záznam
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
NZ 20019/2006-VZ + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Zápisnica z rozhodnutia o voľbe členov DR
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.01.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 03.09.2007)
NZ 25593/07 - zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
osvečenie z MVZ Nz 12077/2008
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
Dodatok č. l k osvedčeniu Nz 14655/2008
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
Účtovná závierka rok 2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
NZ 25946/10
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
ÚZ STANOV
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Notárska zápisnica N 446/2012 - VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Notárska zápisnica 23721/12 - Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Notárska zápisnica 23249/12 VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Zápis z voľby zástupcov zamestnancov DR
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
ÚZ 2011 + správa auditora + ročná správa
  (Dátum doručenia: 23.02.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
NZ 22131/2014 - VZ
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
NZ - Valné zhromaždenie + Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Zápis z voľby členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
osvedčenie o priebehu vlného zhromaždenia+stanovy-NZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
NZ 1175/2015 Osvedčenie MVZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Mimoriadna UZ 01.01.2014 - 31.10.2014 pozn. pdf
  (Dátum doručenia: 19.01.2015)
Mimoriadna UZ 01.01.2014 - 31.10.2014
  (Dátum doručenia: 19.01.2015)
Mimoriadna UZ 01.01.2014 - 31.10.2014 pdf
  (Dátum doručenia: 19.01.2015)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
podpisový vzor + odstúpenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
Účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 08/2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2014 - 08/2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 2.xlsx
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
uznesenie OS BB 1R52014 o vyhlásení konkurzu.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
uznesenie OS BB o ustanovení správcu 1R52014.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Zmluva o predaji podniku zo dňa 1.6.2020 medzi úpadcom a kupujúcim Lázně Darkov, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
NZ 123/02 + stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
NZ 52921/2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 17.08.2004)
účtovná závierka + správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 17.08.2004)
zápisnica z valného z hromaždenia NZ 60841/04
  (Dátum doručenia: 17.08.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.08.2004)
NZ 67141/2004
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Zápisnica o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
záisnica z rokovania zamestnancov
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Zápis z voľby zástupcu zamestnancov.asice
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Správa dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Listina prítomných na VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Zápis z voľby zástupcu zamestnancov.asice
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)