Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  316/S-Zbl

Obchodné meno: 
KÚPELE SLIAČ a.s.
 
Sídlo: 
Sliač 962 31
 
IČO: 
31 642 438
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1996
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
uznesenie 26 Cbr 6/2008 -38
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
zápisnica z konania volieb do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 14.11.2007)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
notárska zápisnica - NZ 21243/07
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho alného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 25.07.2006)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.08.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 29.11.2002)
NZ 429/02
  (Dátum doručenia: 29.11.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.11.2002)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Osvedčenie priebehu MVZ, stanovy, pozvánka, uznesenie 26Cbr 10/2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
NZ+stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
NZ
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Zápisnica z konania mimoriadneho VZ
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
ÚZ 2012 + Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
VS 2012 + Správa auditora 2012
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
NZ 21253/13 - Osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Čestné prehlásenie - vzdanie sa funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Vahlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia vkladov
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Not. záp. o priebehu mimoriadneho val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Vzdanie sa funkcie člena doz. rady
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
podpisový vzor + prehlásenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2019)
Notárska zápisnica s prílohami.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Dohoda akcionárov ako príloha Notárskej zápisnice.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Dohoda akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb.asice
  (Dátum doručenia: 28.08.2019)
Zápisnica z MVZ.asice
  (Dátum doručenia: 22.01.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 22.01.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 22.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.09.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Notárska zápisnica + dohoda o zvýšení základného imania.asice
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Súhlas s menovaním do funkcie - Šamová.zePV
  (Dátum doručenia: 08.02.2021)
Súhlas s menovaním do funkcie - Kolaříková.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2021)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2021)
Žiadosť o zvolenia MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2021)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Notárska zápisnica s doložkou.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Znalecký posudok.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)