Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  84/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo
 
Sídlo: 
Veľká Lúč 110
Lúč na Ostrove 930 03
 
IČO: 
00 191 558
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
17.09.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2024)
Zápisnica z členskej schôdze z 20.4.2023
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 07.08.2021)
Pozvánka so zápisnicou z VČS z 17.6.2021
  (Dátum doručenia: 07.08.2021)
Prezenčná listina z VČS z 17.6.2021
  (Dátum doručenia: 07.08.2021)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.6.2021
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Zápisnica z VČS zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Účtová závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Zápisnica z ČS 20.05.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Zápisnica z ČS 03.03.2011
  (Dátum doručenia: 18.04.2011)
Zápisnica z MČS 11.03.2011
  (Dátum doručenia: 18.04.2011)
Zápisnica z VČS 03.03.2011
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Róbert Bódis
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2010
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Rozhodnutie predstavenstva z 3.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Zápisnica z VČS 29.02.2008
  (Dátum doručenia: 26.03.2008)
Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Zápisnica z ČS 06.07.2006
  (Dátum doručenia: 08.08.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.08.2006)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Zápisnica z VČS 09.03.2006
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Zoznam členov
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Účtovná závierka r. 04
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Výročná správa r. 04
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Správa audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Správa audítora pre účtovnú jednotku
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Zápisnica z ČS 29.11.2002
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Zoznam členov štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Zoznam členov Kontrólnej komisie
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Listina o určení súpisného čísla
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Prezenčná listina z ČS 29.11.2002
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Zápisnica z VČS 01.03.2002
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Prezenčená listina z ČS
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Zápisnica z VČS 16.02.2001
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Prezenčná listina z ČS 16.02.2001
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR