Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  319/S-Zbl

Obchodné meno: 
Kúpele Dudince, a.s.
 
Sídlo: 
Kúpeľná 106/3
Dudince 962 71
 
IČO: 
31 642 713
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.01.1996
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.12.2003)
osvedčenie za člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
písomné vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
účtovná závierka+výročná správa+správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
vyhlásenie o splatení zakl. imania
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
informácia o audite 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
správa audítora+účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
vyhlásenie člena predstvenstva
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
zápisnica z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
neúplna ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
NZ 2193810 o priebehu val.zhromaždenia+zmena stanov
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
správa audítora 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Notárska zápisnica+úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
vyhlásenia členov DR
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
AS
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
AG
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
VS 2012 + AS 2002 + UZ 2012 + Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
NZ 43097/2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
NZ 86327/2004
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
Nz 51481/2005
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
osvedčenie o priebehu VZ - Nz 51481/2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
priebeh riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
priebeh valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
NZ 25442/2007 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schv_len_ __tovn_ z_vierka za rok 2013 _ Spr_va aud_tora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Rozhodnutie ŠKK.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Rozhodnutie ÚRSO.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Koncesná listina + Úradný záznam.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Živnostenský list z 8.4.2002.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Živnostenský list z 1.12.2004.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Osvedčenia - 2x.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Zápis.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
Osvedčenia.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
PV.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
NZ.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
PV.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Notárska zápisnica + Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 4
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.doc
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 4
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 4.xls
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.xls
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
výročná správa+ÚZ 2011+zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
zápis z volieb
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
podpisový vzor + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
UZ 2001 + správa auditora + VS
  (Dátum doručenia: 30.05.2002)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
NZ 161/02 - stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
skončenie funkcie
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
zápis z DR
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
NZ 9602/03
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
ÚZ 2002 + správa auditora + VS
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 31.12.2003)
NZ 17448/2004
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
zápis z volieb
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Notárska zápisnica + Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 22.07.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
  (Dátum doručenia: 22.07.2019)
Zápis z volieb.asice
  (Dátum doručenia: 10.01.2020)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 10.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 4
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Zápisnica z VZ + Prezenčné listiny.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Vzdanie sa funkcie člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 4
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Notárska zápisnica + Listina prítomných akcionárov + Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Vyhlásenie - Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Vyhlásenie - Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Vyhlásenie - Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Vyhlásenie - Podpisový vzor člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)