Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  44/N-Zbl

Obchodné meno: 
ACHP Levice a.s.
 
Sídlo: 
Podhradie 31
Levice 934 01
 
IČO: 
00 005 819
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.02.1993
 
Uložené listiny: 
Výročná správa, Účtovná závierka za r.2005, Prehľad tokov, Správa audítora, Správa o činnosti dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Osvedčenie z VZ - N 174/2006 + stanovy
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Vyhlásenie o zániku funkcie a spôsobe konania
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Správa audítora - konsolidovaná účtovná závierka za r.2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Podpisové vzory Ing.Ján Seneši,Ing.Tibor Takács,Ing.Vladimír Tamaškovič, Ing.Mikuláš Balint, Ing.Robert Konopka, Mgr.Tomáš Kohoutek, Ing.Jaroslav Faltýnek
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Správa audítora , výročná správa za r.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Účtovná závierka r.2006
  (Dátum doručenia: 05.11.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Výročná správa za rok 2007, správa audítora, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 03.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.03.2009)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za r. 2008, zápisnica, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Osvedčenie z VZ+stanovy -N 440/2009
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
Zmluva o zlúčení N 441/2009
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimír Tamaškovič
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing.Mikuláša Balinta
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Tamaškovič, Ing. Kamil Vén, Ing. Petr Mušinský
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Výročná správa za r.2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2010)
Zápisnica z VZ+ stanovy
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Rozhodnutie akcionára - N 651/2010
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Zmluva o zlúčení - N 652/2010
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 17.01.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Robert Konopka
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva č. 9/2011
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Výročná správa za r.2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Výročná správa za r.2010,vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Zápisnica z volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Výročná správa za r.2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 10.06.2013)
Výročná správa za r. 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
N 86/2014 - osvedčenie
  (Dátum doručenia: 10.02.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jindřich Macháček
  (Dátum doručenia: 10.02.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.02.2014)
Výročná správa za r. 2014
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Sprievodný formulár k výročnej správe za r. 2014
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 2/2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 26.04.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Výročná správa za rok 2003, účtovná závierka za rok 2003, finančná analýza, správa o podnikateľskej činnosti
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Výročná správa za r. 2000, správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 16.12.2003)
Výročná správa za r. 2001, správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 16.12.2003)
Výročná správa za r. 2002, správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 16.12.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Doplnenie programu VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
informácia audítora, výročná správa za r. 2004, účtovná závierka r. 2004, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Zápisnica z VZ, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Notárska zápisnica N 222/02, Nz 214/02 - zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Pavla Krajčiho
  (Dátum doručenia: 19.10.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Pavla Krajčiho
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Podpisový vzor Ing.Jána Senešiho, Ing. Róberta Konopku, Ing.Mikuláša Bálinta a Ing.Vladimíra Tamaškoviča
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Podpisový vzor Ing.Róberta Konopku a Ing.Mgr.Igora Brosza
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Podpisový vzor Ing.Tibora Takácsa
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Podpisový vzo Ing.Petra Novanského
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Správa audítora za r.2013
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za r.2013
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Oznámenie o schválení účt. záv.r.2013
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Poznámky k účtovnej závierke za r.2014
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za r.2014
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Správa audítora za r.2014
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Správa audítora r.2015
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za r.2015
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Schválenie účt.záv.r.2015
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za r.2015
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
ACHP LV - RVZ - Zápisnica 25.6.2021.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
ACHP LV - RVZ - Prezenčná listina_25.6.2021.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Zápisnica .asice
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Podpisový vzor .asice
  (Dátum doručenia: 08.09.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2022)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
ACHP Levice a.s._Zápisnica z priebehu volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 22.06.2022.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
ACHP LV_zápisnica z VZ + listina prítomných akcionárov_06.06.2022.asice
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)