Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10415/T-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
NAFTA a.s.
 
Sídlo: 
Votrubova 1
Bratislava 821 09
 
IČO: 
36 286 192
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.03.2006
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 89/2006, Nz 7854/2006, NCRls 7809/2006
  (Dátum doručenia: 09.03.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.03.2006)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 09.03.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Roland Karkó, Štúrovo
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Szilárd Kása, Komárno
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Erik Schmidt, Košice
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Notárska zápisnica N 89/2006, Nz 7854/2006, NCRls 7809/2006
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Bohumil Kratochvíl, Olešovice
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Martin Hollý, Bratislava
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady Martin Podolan J.D., Trnava
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Banské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Vyhlásenie navrhovateľa
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor Ing. Martin Hollý, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Bohumil Kratochvíl, Olešovice
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Alexander Spies, Essen
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Bruno Leray, Nantes
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jean - Jacques Ciazynski, Angouleme
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Bernd Wagner, Oer - Erkenschwick
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Súhlas člena predstavenstva Ing. Bernd Wagner
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Súhlas člena predstavenstva Jean - Jacques Ciazynski
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Súhlas člena predstavenstva Bruno Leray
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Súhlas člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica 235/2006, Nz 22959/2006, NCRls 22939/2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica N 236/2006, Nz 22009/2006, NCRls 21923/2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica N 238/2006, Nz 22011/2006, NCRls 21925/2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.08.2006)
Výpis zo zápisu č. 7/2006 z DR 26.07.2006
  (Dátum doručenia: 15.08.2006)
Výpis zo zápisnice č. 8/2006 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.08.2006)
Zmluva o zlúčení + Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.04.2006)
Rozhodnutie o zmene geologického oprávnenia
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Živnostenský list - Nafta Záhorie, a.s. - Žo-2000/02561/00002
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Živnostenský list - Nafta Záhorie, a.s. - Žo-97/01002/000
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Živnostenský list - Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. - Žo-2004/01437/7/NEM
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Živnostenský list - Nafta a.s. - OŽP-A/2006/02633-2/CR1
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Výpis zo zápisnice č. 10/2006 z riadneho zasadnutia DR 08.11.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.03.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.03.2007)
Výpis zo zápisnice č. 3/2007 z riadneho zasadania dozornej rady 16.04.2007
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovnej závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Výpis zo zápisnice č. 8/2007 z predstavenstva 22.06.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 4/2007 DR 21.05.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Notárska zápisnica N 195/07, Nz 24043/07, NCRls 23898/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Zápisnica o hlasovaní
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Dodatok č. 1 ku volebnému poriadku
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Výpis uznesení z overenej zápisnice č. 7/2007 DR 05.11.2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Vyhlásenie navrhovateľa
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jost Ahrens
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia 444-1777/2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Rozhodnutie obvodného banského úradu - 469/1841/2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Rozhodnutie obvodného banského úradu - 469/1841/2007/I
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Rozhodnutie obvodného banského úradu - 469/1841/2007/II
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Rozhodnutie obvodného banského úradu - 469/1841/2007/III
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov z 30.11.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 8/2007 Dozornej rady NAFTA a.s. z 7.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 1/2008 Dozornej rady NAFTA a.s. z 28.1.2008
  (Dátum doručenia: 19.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jean-Pierre Mata
  (Dátum doručenia: 19.02.2008)
Výpis uznesení z overenej zápisnice č. 1/2008 DR z 28.01.2008
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Notárska zápisnica N 131/08, Nz 24957/08, NCRls 24687/08 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
Výpis z uznesenia zápisnice č. 4/2008 Dozornej rady 12.5.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Výpis zo zápisnice č. 10/2008 z predstavenstva z 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Výpis uznesenia č. 4/2008/11.1 zo Zápisnice č. 4/2008 Dozornej rady zo dňa 12.5.2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Výpis uznesenia č. 10/2008/9.1 zo Zápisnice č. 10/2008 z predstavenstva zo dňa 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Rozhodnutie Dozornej rady z 4.8.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Výpis zo zápisnice č. 10/2008 z Predstavenstva konaného 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Ladislav Goryl
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.12.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.12.2008)
Notárska zápisnica N 131/08, Nz 24957/08, NCRls 24687/08 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Výpis uznesení z overenej zápisnice č. 1/2009 DR 27.01.2009
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Potvrdenie
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Výpis zo zápisnice č. 7/2009 zo zasadnutia predstaventva 16.07.2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
Výpis uznesení zo zápisnice č. 5/2009 zo zasadnutia DR 01.07.2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
Notárska zápisnica N 167/09, Nz 24949/09, NCRls 25363/09
  (Dátum doručenia: 14.08.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)